Radocsay Dénes - Gerevich Lászlóné szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 17. (Budapest 1960

KISS ÁKOS: Koracsászárkori oszlopfő a Szépművészeti Múzeumban

KORACSÁSZÁRKORI OSZLOPFŐ A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN A közelmúltban nagyobb méretű korinthosi oszlopfő került a Szépművészeti Múzeum antik osztályára. 1 A kőemlék anyaga kristályos szemcsés világosszürke mészkő (travertin). A korinthosi formát mutatja, szerkezete az egyszerűek közül való ; jelentős terjedelme ellenére egyetlen levélsoros ; alul a fejezet ezzel a nyolc levélből álló levélkoszorúval kezdődik, emögül nő ki a négy saroklevél a szokásos sarokcsigákká (helices), amelyeken legfelül a homorúan hornyolt és ívelt, négy sarkán gyakori módon lecsapott abacuslap ül. Maga az oszlopfő magva, a sima kalathostest a ritkás elrendezés következtében jól látható. A kalathos szabadon maradt felületét a négy saroklevél között középen egy-egy volutás, lantra emlé­keztető hajlatú, ellentett akanthus-indapár fedi, amelyeknek visszahajló végei az akanthus-növények világából jól ismert ötszirmú virágforma rozettában végződnek. Ez az a részlet, amely a fejezetet a korinthosi oszlopfők több mint ezeréves ókori fejlődésének számos gazdag változatot mutató, ma még beláthatatlan sűrűjéből egy jól felismerhető szűkebb körbe utalja. Az abacuslap közepén négyoldalt egy-egy abacusrózsa ül. Maga az abacus sima, középen felül csaplyuk nyomaival. A felső síkján látható kiváj ások másodlagos felhasználások nyomai, ezeknek során két sarokcsiga rész is elpusztult, a fejezet így jelentékenyen megsérült (1. 4—7. kép). A tagozatokat külön is sorravéve az alul körbefutó akanthus levélkoszorú nyolc levelét eléggé lendületes, még rugalmas megmunkálás, mély árnyékcsator­nák jellemzik. A jó plasztikai érzék, az életszerű stilizálás első pillantásra a római épületplasztika jó időszakaiba helyezi ezt az emléket. A levélzet lendületes hajlé­konysága, a szépen ívelt vájatok, az arányos elosztás magában véve is az augusztusi és az azt követő időszak jegyei, amikor a római kőfaragóművészet már túl van a köztársasági idők kezdeti, egybetapadóbb formáin. Ezek a mélyebb ívelésű és hornyolatú levólredők általánosságban az i. sz. I—II. sz. formái, 2 azon belül pedig már közeledést mutatnak az augustus—claudiusi időszakot követő flaviusi kor stílus­tulajdonságai felé. Az arra a korra jellemző optikai, fény-árnyékhatásokat kereső irányzatot ugyan teljes egészében még nem találjuk meg a fejezeten, azonban a mély árkolások, az ötös csoportosítású levélcsomók kiinduló hajlatainál levő három­szögforma mélyítések már megvannak, bár még kezdeti fokon és egyelőre még nem jutottak az anyagot jobban fellazító irányban túlsúlyra. Messze esnek még a későbbi korok futófúrós, kényszeredett csatornáitól, vagy éppen merev, jégvirág­1 Ltsz. 57.3. A, m : 47 cm, alsó átm. : 36,5 cm, felső átm. : 61 cm, az abacusnál : 56 cm ; a fejezet Géber Antal ajándékaként került a Szépművészeti Múzeumba ; közlése szerint Meiler Simon hozta Münchenből Budapestre, eredetileg Rómában került elő. 2 Häuser, A. : Styl-Lehre der architektonischen Formen des Altertums. Wien, 1894. 134. old., 167. kép.

Next

/
Oldalképek
Tartalom