Radocsay Dénes - Gerevich Lászlóné szerk.: A Szépművészeti Múzeum közleményei 16. (Budapest 1960)

FREL, JIŘI: Megjegyzések néhány antik tárgyhoz

MEGJEGYZÉSEK NÉHÁNY ANTIK TÁRGYHOZ Az alábbiak a Szépművészeti Múzeumban tett több látogatás alkalmával fel­merült észrevételeket gyűjtik össze. A szerző köszönetét fejezi ki Szilágyi János Györgynek, a görög—római gyűjtemény őrének minci a baráti fogadtatásért, mind pedig a felmerült problémák megvitatása során adott tanácsaiért. 1. Igen figyelemreméltó egy ifjúszobor (24. kép). 1 Nyilvánvalóan római másolat, de korai (Augustus- vagy Traianus-kor ?) és igen jó kivitelű. Elsősorban az izmok nagy tömegekben való „geometrikus" kezelését — a szigorú stílus jellegzetességét — ragadta meg tökéletesen a mester. Az eredeti méltóságteljes mű lehetett, a korai klasszikus művészetre jellemző hangsúlyozott éthossal ; ebben a tekintetben az artemisioni Poseidónhoz hasonlítanám. Egyébként a másoló igen gondosan őrizte meg az eredeti fémszobor-jellegét, még azt is igyekezett kifejezni, hogy a mellbimbók más anyagból voltak berakva. — Hekler a Monteverdi-ephebossal veti össze, 2 de ez kevéssé meggyőző : a ponderáció ellentétes, tartása sokkal hajlékonyabb, arányai sokkal kevésbé heroikusak, a mintázás finomabb, — keletkezési ideje is későbbi. A budapesti márványt inkább egy koppenhágai szoborhoz lehet hasonlítani, 3 amely azonban igen rossz állapotú (fejét Kyniskos replikáját — eltávolították ; a torzó értékét erős modern beavatkozások teszik kérdésessé), és a hátnézet ismere­tének híján az összehasonlításnak nincs nagyobb jelentősége, mert csak ez a nézet őrizte meg az antik felületet. Ezzel szemben a tarragonai múzeum egy márvány torzó ja 4 biztosan a budapesti szobor ismétlése. A másoló munkája itt is jó minőségű, bár valamivel alatta marad a budapesti szoborénak — nem éri el annak pontosságát és frissességét. A beállítás, a szobor egészének kompozíciója és a részletek kidolgozása megfelel a budapesti márványónak. Mégis rá kell mutatni egy kisebb eltérésre : a támasztó puntello amannál a jobb combon van, a budapesti szobron baloldalt és valamivel magasab­ban van elhelyezve. Nem hiszem azonban, hogy a karok elhelyezése a két szobron különböző volt. Poulsen a tarragonai szobrot egy két példányban 5 ismert Hermés-szoborral veti össze. A hasonlóság kétségtelenül megvan, de érzésem szerint ez a Hermés inkább ugyanannak az eredetinek újklasszikus átdolgozása : frontalitása éppúgy, 1 Hekler, A.: Die Sammlung antiker Skulpturen in Budapest. Wien, 1929. 13. sz.: ltsz. 4720; m.: 110 cm. Vö. A Szépművészeti Múzeum 1906 — 1956. Budapest, 1956. 23. kép. 2 Vö. Pari b e n i, E.: Museo Nazionale Romano. Sculture greche del V secolo. Roma, 1953. 30. sz., a replikák felsorolásával. 3 Poulsen, F.: Ny Carlsberg Glyptothek, Catalogue of Ancient Sculpture. Copenhague, 1951. 356. sz. 4 P o u 1 s e n, F.: Sculptures antiques des Musées de province espagnols. Copen­hague, 1953. 18. sz., 59. tábla, 93. kép. 5 Berlin K 161 és Palazzo Pitti (EA 213 — 215).

Next

/
Oldalképek
Tartalom