Petrovics Elek szerk.: Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Évkönyvei 8. 1935-1936 (Budapest, 1937)

Oroszlán Zoltán: A Szépművészeti Múzeum antik terrakotta gyűjteményének rhytonjai

A SZÉPMŰVÉSZETI MÜZEUM ANTIK TERRAKOTTA GYŰJTEMÉNYÉNEK RHYTONJAI A RENDKÍVÜL VÁLTOZATOS vázaformákkal dolgozó görög és itáliai keramika és ércművesség egyik sajátos és jelentékeny számban fenn­maradt edénytípusának emlékanyagát kívánjuk e tanulmányunk­ban gazdagítani, melyben a Szépművészeti Múzeum antik terra­kottagyüjteményében lévő néhány érdekes és tanulságos összehasonlítá­sokra és következtetésekre alkalmat adó szarvalakú ivóedényét, rhytonját fogjuk ismertetni. A régebbi archaeologiai irodalomban rhytonoknak nevezték általában azokat az ivóedényeket, melyeket emberi vagy állati alakok vagy csopor­tok, avagy egyes testrészek alakjában formáztak ki ; anyaguk nemesérc vagy agyag volt. A valóban rhytonnak nevezhető edények első kiválasztását Panofka végezte el alapvető értekezésében. 1 De csak alig két évtizede annak, hogy Pottier 2 és Buschor 3 kutatásai alapján nagyjából megismer­hettük ennek az edényfajtának fejlődéstörténeti szakaszait és megkaptuk a rhytonok pontos meghatározását. Ezek tehát olyan többé-kevésbbé haj­lított szarvformájú edények, melyeknek egyik végén széles száj, beöntő nyílás, másik végén pedig plasztikai díszítés, legtöbbször állatfej van. Ezen a valódi rhytonoknál csaknem mindig megtaláljuk azt az ügyesen elrejtett kis nyílást, mely az edényben lévő italnak kiöntésére szolgált. Ez az utóbbi nyílás úgy Pottier, mint Buschor szerint igen fontos és jellemző tartozéka a rhytonoknak, mert csak ez tette lehetővé az edénybe mert italnak aka­dálytalan átfolyását az edényen, vagyis ez tette ezeket az edényeket való­1 »Die griechischen Trinkhörner und ihre Verzierungen«. Abhandl. d. kön. Aka­demie d. Wissenschaften zu Berlin, 1850. 2 E. Pottier : »Rhyton« a Daremberg-Saglio : »Dictionnaire d. antiquités grec­ques et romaines«, Tome IV. p. 865—868, a legbővebb irodalmi utalásokkal ; továbbá a »Syria« c. folyóirat VII. kötetében p. 202—208 alatt található kis tanulmány : »Note sur le rhyton en tête de porc« a »La nécropole de Cheikh Zenad« című ásatási jelentés része. 3 E. Buschor: »Das Krokodil des Sotades«, Münchn. Jbuch d. bild. Kunst, Bd. XI (1919) S. 1—43. Különösen fontosak Buschornak a különféle ivóedény-típusok szétválasztására vonatkozó eredményei.

Next

/
Oldalképek
Tartalom