Petrovics Elek szerk.: Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Évkönyvei 1. (Budapest, 1918)

Lederer Sándor: A Szépművészeti Múzeum firenzei trecento-képei

kápolnájában, és az Accademia-beli Madonna eleven és beszédes diadalmi jelei az ő felléptével eleire kell újításoknak, amelyekkel levetelte magáról a bizan­tinizmus békóit és minden hagyományát, s amelyekben az illúziói kellő új művészeti felfogás ÉS előadás hajnalai láljnk pirkadni. Giotto nevét viseli gyüj­le.menyünkben a 23. SZ. k<-J». amelyei Ipolyi 1867-ben Köln­ben a Ramboux-árverésen szerzett meg S az ő hagya­tékából kerüli képi árunk HA s amely ovális-alakú töredéke egy faltest menynek ( 1. ábra). Tárgya fátyolkendős női fej, nyakát fehér fátyol burkolja, régebben a homlok felel I láng is volt látható, amely orna­ment ál isan ágazol I szél a haj közt. Vázlatos, odavetett, ál nem dolgozóit munka, zöldes­szürke tónusban (verdaccio). I IAMBOIIN, 1 S 14-től FOGVA konzervátora a kölni múzeum­nak, rav. Prondini archeoló­gustól szerezte MEG ezl a töredékei s ÚGY vélekedett, HOGY ez a fej a Sla l'anper­las-l ábrázolja, az assisii ko­lostortemplomból ered. MÉG pedig «abbol a főműből, AMELY szent Ferenc FOGADALMÁT » je­leníti MEG. 1 Üavalcaselle ösmerte ezl a darabol s (ismerte erede­téi is. Szerinte ez annak a pálcatagozatű díszítménynek volt medaillonja, amely közvetlenül ahhoz a kép­hez tartozott, amely az ablakból kiesett fiúnak szent Ferenc által való megmen­tését mutatja - (2.ábra). Ez a festmény az assisii alsó templom jobb kereszthajójának 1. ábra. Freskó-töredék az assisi-i S. Francesco-témplombóL Budapest, Szépművészeti Múzeum. 1 Kölner Kunstauktion bei I. M. lleberle (II. Lemperlz), Mai 1867. Kai. No 29. 2 Crowe u. Cavalcaóelle : Gesch. d. ital. .Maierei. Deutsche Ausgabe von .Max Jordan, t. 5. 2()7.

Next

/
Oldalképek
Tartalom