Cseri Miklós, Füzes Endre (szerk.): Ház és ember, A Szabadtéri Néprajzi Múzeum évkönyve 19. (A Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága közös kiadványa, Szentendre, Győr, 2006)

JEGYZETEK

62. LENGYEL Alfréd 1944. 38. 63. LENGYEL Alfréd szerint önálló falu.; SZŐKE Béla a királyföldi résztől délre helyezi, de ennek ellenkezőjét állítják BORBÍRÓ Virgil-VALLÓ István. 64. RÁTH Károly Hódoltságról... 1860. 8. 65. VILLÁNYI Szaniszló 1882. 80-81. 66. VÁLYI András 1799. II. 121. 67. DÁNYI Dezső 1963-1964. 73-109. 68. I. Katonai Felmérés Coll. VIII. Sec. 12. 1784. 69. HOFER Tamás 1960. 340. 70. VAJKAI Aurél 1958. 4. sz. 59-70., Nyúl község adatai a 60. oldalon. VAJKAI adatát FEHÉR Ipolyl874. 481., 544-545. szövegére hivatkozva közli. 71. NÉMETH Ambrus 1907. 299-307., 919. Öreg­hegyre 1728-ban telepíti mezőörsiekkel. A falut 1733-ban sasvári (Nyitra vm.) szlovák telepesek­kel szállatja meg. 72. MENDÖL Tibor 1963.567.; MENDÖL Tibor 1952. 73. KOROMPAY György 1954. 186-195. ,191. 74. KOZÁK Károly 1961. 33-56. cikkének 3. ábrája Riwfalu és Pothaza falukat mutatja HOUFNAGEL metszetéről. Szövegben: 38 75. CSATKAI Endre-DERCSÉNYI Dezső 1956. 524-529. 76. PRINZ Gyula 1922. 11. + 3 tábla. 6., 7., 10., 11. 77. MENDÖL Tibor idézett művei. 78. GUNDA Béla 1955. 373-408.; Uő. 1954. 13-102.; Részben itt kell megemlíteni: VAJKAI Aurél 1948. 49. 79. VAJKAI Aurél 1940. 282-296. 80. DÁVID Ferenc művészettörténész előadása a soproni középkori lakóházak morfológiájáról, az 1967. évi Sopronban tartott Művészettörténeti Vándorgyűlésen. 81. HABERLANDT, Arthur 1935. 94. oldal 106., 107., 108. ábra, szöveg: 90., 93. Itt a ház udvari homlokzatán van oromzat, de nem rizalitos. 82. ZOLTAY Lajos 1937. 137-174. 83. PÁLOS Ede 1911. 6. ábra. 84. BEÖTHY Zsolt-DODICS Ferenc 1906.805., 923. 85. KIS János 1890. 19. 86. VYDRA, Josef 1958. 338. 74-75. 87. SVECOVA, Sona 1963. 171. 88. PÁLOS Ede 1911. 151. lap 6. rajz. 89. DÖMÖTÖR Sándor 1957. 231-243. 6. és 12. áb­rája utcai színeket ábrázol. Leírásuk a szöveg 240. oldalán. Figyelemre érdemes, hogy e jelenség csak az amúgy is archaikusabb soproni részeken maradt fenn. A felvételek 1950-ben készültek. 90. FÉL Edit 1940. 362-364. 91. MJARTAN, Ján 1963. 119. lap, 15. ábra.; MORVAY Judit fényképe: Néprajzi Múzeum Etimológiai Adattára F. 134.424 Itsz. 92. SIMÁNYI Frigyes 1968. 229-237., 234. 93. VAJKAI Aurél 1957.7. ábra, 92-93. oldalon leírása. 94. HÁZI Jenő 1957. 253-257., 256. 95. : A soproni Rejpál ház. Műemlékvédelem 1968.55.; A Sopron, Uj u. 21. uo. 57., fénykép 56. 96. KOHL, Johann Georg 1929. 55. 97. VAJKAI Aurél 1940. 2-5. A témáról 133-134. oldalakon. A típus szép példányára van adatunk Galánta környékéről. A Szlovák Műemlékvé­delmi Hivatal (Pozsony) fotóarchívuma őrzi egy kiskamrás ház fényképét 11857 ltsz. alatt, 1961­ben KOSIK készítette a felvételt Taksony (Matiskovo) községben. 98. PADÁNYI GULYÁS Jenő-MISKOLCZY László-Tóth Kálmán 1937. XV + 113. 99. ANTAL Dezső fényképgyűjteménye a Néprajzi Múzeumban.; PADÁNYI GULYÁS Jenő­MISKOLCZY László-Tóth Kálmán 1937. VIII. 103. 100. EBNER (GÖNYEY) Sándor 1933. 1-14. 5-6. ábra; 4-5. oldal. 101. TÓTH János é. n. 137., 239. 102. VYDRA, Josef 1958. 161., 163.; PRAZÁK, Vilem 1938. 336-349. 7. ábra. 103. ÉBNER (GÖNYEY) Sándorl933. 8-9., 11., 13. és 16. ábra. 104. TÓTH János é. n. 173. 105. PAPP László 1931. 137-152.; MÉRI István 1954. 138-152. 106. TIMKÓ György 1908. 186-188. 107. - - : Csallóközi utiképek. Vasárnapi Újság 1854. 40-42. Az ábra a 40. oldalon: „Csallóközi kenyérsütőkemence" - a falun kívüli kemencét mutat. 108. BÁTKY Zsigmond é. n. 194. oldalán KOGUTOWITZ Károly: Dunántúl és Kisalföld írásban és képekben c. művére utal (122). Anyaggyűjtésünk lezárásáig nem tudtuk e kér­dést az eredeti források alapján ellenőrizni. 109. TAKÁTS Sándor 1898. 174-180. 110. Hansági Múzeum Mosonmagyaróvár, Okmánytár 105. ltsz. 111. DÖMÖTÖR Sándor 1957. 112. PÁLOS Ede 1906. 113. BÁTKY Zsigmond é. n. 511. ábra 114. PÁLOS Ede 1911. 115. ETHEY Gyula 1941. V; 1942. VIII. 31., 33-34. 116. Uo. 31. 117. Uo. 33. 118. VISKI Károly é. n. 355. 119. NOVÁKI Gyula 1956. 51-52. 120. (Leltári számaik a Győri Xantus János Múze­umban: 53.189.69. Győr Áruház - a középkori városfal déli előtere: 53.275.1. Győr Megyeház utca: 53.227.122. Győr Gázgyár - a középkori Győrtől keletre elterülő egykori, török alatt el­pusztult Szentbenedekfalva község területéről, kályhaszem, tálalakú töredék, sarokelem fona­tos díszítéssel: 53.353.115-16. Győr Áruház: 53.357.251-269. Paticsfal töredékek Győr Ga­bonatérről - Győr középkori városfalán kívül a hajdani országút mellől - középkori cseréptöre­dékekkel együtt: 54.10.29. 54.10.15. Abda Rosszkert 54.1.30-31. Győr területéről való is­meretlen lelőhelyű korai kályhaszemek: 54.1.69.

Next

/
Oldalképek
Tartalom