Cseri Miklós, Füzes Endre (szerk.): Ház és ember, A Szabadtéri Néprajzi Múzeum évkönyve 19. (A Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága közös kiadványa, Szentendre, Győr, 2006)

IRODALOM

VARGA Gyula 1997 Terménytárolók. In: Életmód. Magyar Néprajz IV. Anyagi kultúra 3. (főszerk.: BALASSA Iván, főszerk. FÜZES Endre-KISBÁN Eszter). 199-205. Buda­pest VARGA Imre 1989 Szülőföldem, Csallóköz. (Pro Memoria. Történelmi és művelődéstörténeti zseb­könyvtár) Budapest VARGA János 1969 Jobbágyrendszer a magyarországi feudaliz­mus kései századaiban 1556-1767. Buda­pest 1992 Telepes falvak, kolóniák Komárom környé­kén (1919-1950). Regio 3. évf. 2. sz. 74-96. VARJÚ Sándor 1998 Nagycenk gazdasági néprajza. Sopron VAS Károly (szerk.) 1943 A magyar lélek szolgálatában. A Széchenyi Magyar Kultur Egyesület Érsekújvári Cso­portjának Évkönyve 1942-43. Budapest VÁGVÖLGYI Szilárd 1998 Cergát-parti tűnődések. Andód keletkezése és fejlődése. Budapest VILLÁNYI Szaniszló 1891 Néhány lap Esztergom város és megye múlt­jából. Esztergom 1892 Három évtized Esztergom-megye és város múltjából (1684-1714). Esztergom WINKLER Gábor 1992 Gegenwart und Zukunft von Fertőrákos (Fertőrákos jelene és jövője). ín: Denkmalpflegerische Überlegungen zur Instandsetzung eines ungarischen Dorfes (Műemlékvédelmi megfontolá­sok egy magyar falu megújításához) München; herausgeben vom Deutschen Nationalkomitee von ICOMOS in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria (A kötet szerzői: ÁGOSTHÁZI László­WINKLER Gábor-Dieter MARTIN-Uli HARTMANN-Heinz STREHLER­Ursula SCHAEDLER-SAUB-Doris EBNER). VIL 19-24. WINKLER Gábor-HARTMANN, Uli 1992 Zur geschichtlichen Entwicklung (A tele­pülés történetéről). In: Denkmal­pflegerische Überlegungen zur Instandsetzung eines ungarischen Dorfes (Műemlékvédelmi megfontolá­sok egy magyar falu megújításához) München; herausgeben vom Deutschen Nationalkomitee von ICOMOS in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria (A kötet szerzői: ÁGOSTHÁZI László­WINKLER Gábor-Dieter MARTIN) 15-18. ZENTAI Tünde 1991 A parasztház története a Dél-Dunántúlon. Pécs 1995 A takaréktűzhely a parasztházban. Ház és Ember 10. 93-108. Szentendre 1997 Ajtók és ablakok. In: Életmód. Magyar Néprajz IV Anyagi Kultúra 3. (főszerk.: BALASSA Iván, szerk.: FÜZES Endre-KISBÁN Eszter). 172-178. Buda­pest A lakóház. In: Életmód. Magyar Néprajz IV. Anyagi Kultúra 3. (főszerk.: BALASSA Iván, szerk.: FÜZES Endre-KISBÁN Esz­ter): 139-154. Budapest ZI MÁNYI Vera 1990 Die Entwicklung von Rüster Häusern auf­grund von Inventuren der Oberschicht im 17. Jahrhundert. In: Arkadenhäuser. Symposium in Rahmen der "Schlaininger Gespräche" Burgenlädisches Landesmuseum, (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Bur­genland 85.) 233-242. Eisenstadt ZOLNAI Gyula 1891 Mátyusföld nyelvjárása. Budapest ZUPFER, Wolf Dieter 1972 Haus und Hof im Burgenland. In: Österre­ichische Hochschulzeitung 24. Nr. 12. Eisenstadt

Next

/
Oldalképek
Tartalom