Cseri Miklós, Füzes Endre (szerk.): Ház és ember, A Szabadtéri Néprajzi Múzeum évkönyve 17. (Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2004)

JEGYZETEK

tette: FILEP Antal. MNÉGY A 2326. 3 14. FÜG­GELÉK 73. 141. Műszaki Csoport munkajelentése. 1970. március 2. SZNM I. 148/1970., 175/1970. 142. 1970. április 9. SZNM I. 487/1970. 143. JANOVICH István jelentése KODOLÁNYI János­nak. 1970. április 17. SZNM I. 148/1970. 144. ERDÉLYI Zoltán: Rövid összefoglaló jelentés HOFFMANN Tamás főigazgatónak. 1970. április 10. SZNM I. 129/1970. 145. 1970. március 4. MNÉGY A 2326. 77-79.- FÜG­GELÉK 74. 146. NEMETHY Endre: MNÉGY A 2323. 16. ANGHY Csaba: MNÉGY A 2323. 19. ERDÉLYI Zoltán, FLÓRIÁN Mária, CSALOGH Zsolt. MNÉGY A 2227. 14. 1970. 147. Ellenőrzési jegyzőkönyv: A NM-nál 1968. augusz­tus és szeptember hónapban tartott célvizsgálatról (részletek). 1970. július 21. MNÉGY A 2227. 16-30. 148. K. CSILLÉRY Klára kinevezése. MNÉGY A 2323. 13. 149. SZMOT ülése. 1970. november 5. - Jegyzőkönyv. Határozat. MNÉGY A 2330 54-59. FÜGGELÉK 75. 150. HOFFMANN Tamás: A SZNM (Szentendre) tele­pítési terve. 1970. SZNM A 3032. 33-42. FÜGGE­LÉK 76. 151. Összefoglaló jelentés a SZNM 1971. évi munkájá­ról. Összeállította: SZEGE Bálint. 1971. november 25. SZNM 1/1971. 152. Falumúzeumi konzerválási munkák. SZEGE Bá­lint, CSIZMADIA Pál, JANOVICH Istvánnak. SZNM I. 115/1971. 153. Jelentés az SZNM 1969-1971 közötti teljesítéséről és munkájáról. Készítette: SZEGE Bálint. SZNM 1/1971. november 28. FÜGGELÉK 77. 154. Támogatás kérése a SZNM részére az Idegenfor­galmi Tanácstól. SZNM A 3048. 15., 20., 21. FÜG­GELÉK 78. 155. HOFFMANN Tamás főigazgató szakmai segítséget kér VARGHA Lászlótól. MNÉGY A 2328. 35., 36. VARGHA László válasza HOFFMANN Tamásnak. 1971. március 15. MNÉGY A 2328. 35^10. FÜGGE­LÉK 79. 156. Tervtanács ülése: I/a tájegység, Kispalád lakóház. VARGHA László feljegyzése. MNÉGY A 2328. 24. FÜGGELÉK 80. 157. HOFFMANN Tamás: A SZNM Nyilvántartási ügy­rendi utasítás. I. sz. melléklet: A SZNM létesítmé­nyeinek tervezési irányelvei. SZNM A 2639. 43^-6. FÜGGELÉK 81. 158. NEMETHY Endre a SZNM-ről tájékoztatja VAR­GHA Lászlót. 1971. június 27. MNÉGY A 2328. 42. Magyar Nemzet 1971. június 27. FÜGGELÉK 82. 159. Múzeumi Főosztály. GÖNYEI Antal előterjesztése miniszterhelyettesi értekezletre, a SZNM ügyében. 1971. július 7. SZNM A 3152. 15. FÜGGELÉK 83. 160. A SZNM önálló gazdálkodási feltételei. SZNM I. 86.989/1971. FÜGGELÉK 84. 161. SZNM leválasztása a Néprajzi Múzeumról. SZNM I. 1172/1971. FÜGGELÉK 85. 162. HOFFMANN Tamás: A SZNM-ba telepített építé­szeti emlékek megjelenítésének irányelvei. SZNM A 2639. 47-50. 163. 1972. szeptember 18. SZNM A 2639. 51. 164. SZEGE Bálint: A SZNM 1972. évi terve. 1971. no­vember 30. SZNM 1/1971. FÜGGELÉK 86. 165. HOFFMANN Tamás SZÁRAY Lórántnak, a SZNM miniszteri biztosának. 1972. január 20. SZNM I. 39/1972. FÜGGELÉK 87. 166. Társadalmi munkával kapcsolatos költségek meg­térítése. 1972. február 5. SZNM I. 55/1972-F. FÜGGELÉK 88. 167. GARAMVÖLGYI József miniszterhelyettes: A SZNM szervezete és együttműködése a Néprajzi Múzeummal c. intézkedésének átadása a SZNM munkatársainak. 1972. október 25. SZNM I. 402/1972-F. FÜGGELÉK 89. 168. Meghívó a SZMOT-ülésre. A 2. napirendi pont: FÜZES Endre tájékoztatója a miniszterhelyettes in­tézkedéséről. 1972. november 9. MNÉGY A 2310. 1. FÜGGELÉK 90. 169. FÜZES Endre 1988. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom