Fehér Erzsébet szerk.: József Attila válogatott levelezése (Új Magyar Múzeum. Irodalmi dokumentumok gyűjteménye 11. Budapes, 1976)

Levelek

szemtelenség: De — tudod — alattomban egy kicsit mindig szem­telen voltam, különösen ami a derűt illeti. A derűről jut eszembe, hogy egy versemet neked ajánlottam; ahelyet kapsz egy másikat, amelyet ugyan nem ajánlok, hanem így kezdek, azaz kezdtem volt: Elküldtem hozzád Sándor Imrét, mert rügyet látott már a fán, bár bimbók hírét érdemelnéd Osvátnak igen tetszett és rengeteget mulattak rajta. Most még­sem küldöm el, mert szeretnék javítani rajta, aminthogy azon is, ami nálad van, változtattam egy keveset. Könyvemtől általában sokat várnak. Komor Bandi, aki nagyobbrészt és ideiglenes összeállításban látta, azt mondja, hogy szenzációs lesz — pedig ő szigorú kritikus. Kíváncsi vagyok vájjon ti mit szóltok majd hozzá. Az előfizetők cimeit és az előfizetéseket május 15-ig kérem, mert a nyomdaszámla felét előre kell megfizetni. Ölel Attila Fizetett lakásom cime, Pest, VI. Andrássy-út 6. III. 12. 137 JÓZSEF ATTILA - EIDUS BENTIÁNNAK Pest, 1928. ápr. 29. Kedves Bentián Bátyám, ha nem haragszik meg, hogy így félig-meddig elfeledetten fölbukkanván mindjárt szívességét kérem, akkor segítsen hozzá, néhány előfizetőt gyűjtvén, uj könyvemnek kiadásához. Annál is inkább, mert az utóbbi időben bizony elég rosszul ment sorom s egy kevéssé nyugalmasabb nyarat szeretnék, mert szeptemberben vizsgáznom kell. A könyv pedig — itt nagy érdeklődéssel vár­ják hoz talán néminemű pénzecskét a házhoz. Könyvem megjelenése után valószinűen lemegyek néhány

Next

/
Oldalképek
Tartalom