Maróti István - Pesti Ernő - Reguli Ernő szerk.: Nagy László bibliográfia (Budapest, 1995)

II. Írások róla

607. Vasy Géza: Nagy László - ma. = Népszava. 1988. jan. 30. 25. sz. 9.1. Ua. = V. G.: Nagy László-tanulmányok. Veszprém 1993, Mikszáth K. 96-99.1. 608. Vasy Géza: Nagy László történelemszemlélete. 1. rész. = Palócföld. 1988. 2. sz. 52.1. 2. rész 3. sz. 48-57.1. Ua. = V. G.: Nagy László-tanulmányok. Veszprém 1993, Mikszáth K. 5-30.1. 609. Vasy Géza: „... a nagy: te vagy..." Nagy László verse József Attiláról. = Tiszatáj. 1988. 2. sz. 42-53.1. Ua. = V. G.: Nagy László-tanulmányok. Veszprém 1993, Mikszáth K. 61-81.1. 1989 610. Ágh István: Kidöntött fáink suttogása. (1-4.) = Kortárs. 1989. 6. sz. 74—89.1. - 7. sz. 65-93.1. - 8. sz. 50-71.1. - 9. sz. 59-73.1. Ua. = Á. I.: Kidöntött fáink suttogása. Bp. (1990), Magvető. 254 1. 610b.Ágh István: Nagy László leveléhez [Nagy László levele Ágh Istvánhoz 1967. szept. 30.] = Új Idő. 1989. márc. 15. 1. sz. 46. 1. A levél hasonmá­sával. 611. Alföldy Jenő: Profán ikon Nagy Lászlóról, egy verselemzés ürügyén. = Tiszatáj. 1989. 12. sz. 86-92.1. Madárijesztő 614. Erdélyi Katalin: Dúlt hitek. Vita Nagy László költői életművéről. = Ma­gyar Nemzet, 1989. nov. 9. 264. sz. 6.1. V. ö. 620, 622 615. Fábián László: Valaki tudja. = Hitel. 1989. 21. sz. 36-37.1. 616. Görömbei András: Fényes szellők szárnyán. (Nagy László NÉKOSZ-él­ménye.) = Válasz Évkönyv 1989/1. Bp. 1989, Veres Péter Társaság-Püski K. 148-159.1. 617. Görömbei András: Folklórmotívumok Nagy László korai verseiben. = Jelenkor. 1989. 4. sz. 391-399.1. 86

Next

/
Oldalképek
Tartalom