Botka Ferenc szerk.: A Petőfi Irodalmi Múzeum évtizedei (A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei 11. Budapest, 2000)

Függelék - Irodalmi muzeológusok kislexikona

ég" (1976); „Ha én páva volnék". Szekeres Erzsébet faliszőnyegei és grafikái (1976); Magyar bábmű­vészet (1977). Mészáros Tibor (Bp., 1965. márc. 17.): könyvtáros, muzeológus. - Berzsenyi Dániel Tanárképző Főisk. magyar-könyvtár (1988). - Mh.: 1988: PIM Könyvtár, kisnyomtatvány-táros. 1997-: a Márai­hagyaték gondozója, kezelője. - Kiáll.: „Tiltott zászlók alatt" (társrend., 1990); Mikszáth Kálmán (Illyefalva, 1996); Márai Sándor Emlékszoba (Kassa, 2000); Márai Sándor centenáriumi kiáll, (rend., 2000). M: Márai Sándor: Szabadulás, szöveggond. (1999); „Eltem egyszer én, Márai Sándor", szerk. (2000), Márai, hangzó CD, összeáll., szerk. (2000); Márai Sándor: Összegyűjtött versek, gyűjt, szerk. (2000). Miklós Róbert (Pécs, 1917. ápr. 30. - Bp., 1980. ápr. 23.): irodalomtörténész, muzeológus. - Er­zsébet Tudományegy. magyar-német (1940), Helsinki Egy. ösztöndíjasa. - Mh.: gimn. tanár Csong­rádon, iskoláig., 1945: Kultuszmin. munk., 1952-57: Pedagógus Továbbképző Int. M. tanszékének adjunktus, 1957-79: PIM osz. vez., tud. főműnk. 1963-65: M. Irod. Lexikon szakszerk. A m. irodal­mi muzeológia egyik megalapítója, megszervezője, számos hazai irodalmi emlékhely létrehozója, hosszú évekig e terület vezető szakfelügyelője. Több mint egy évtizeden keresztül tervezője, forga­tókönyvírója, rendezője a PIM állandó- és időszaki kiállításainak itthon és külföldön. A TIT alapító tagjaként jelentős irodalmi ismeretterjesztő munkát végzett. Fő kutatási területe a 19. sz.-i m. iro­dalom. - Kiáll: Mikes Kelemen (társrend., 1961); Bessenyei György (társrend., 1961); Provance a XIX. században (1961); Gárdonyi (Heves megyei vándorkiáll., 1962); A felvilágosodás magyar írói a Spielbergen (Brno, 1964); Madách: Az ember tragédiája új illusztrációi... (társrend., 1964); A reform­kor és a szabadságharc irodalma (társrend., 1966); Hincz Gyula illusztrációi (PIM és vándorkiáll., társrend., 1967); Tompa Mihály (vándorkiáll. 1968); Petőfi a nagyvilágban (1969); Teremteni új nem­zedéket (társrend., 1969); A PIM újabb szerzeményei (1970); Rimbaud Magyarországon (társrend., 1970) ; Hungarica Litteraria bélyegkiáll. (társrend., 1971); A francia költészet három éve (társrend., 1971) ; Költészet a pódiumon (társrend., 1971); A Nyugat (társrend., 1971); Dosztojevszkij (társrend., 1971) ; Sarkadi Imre (Debreceni Déri Múz., 1972; PIM, társrend., 1972); László Gyula íróportréi és Kónya Lajos faszobrai (társrend., 1972); Szentendre és a szerb irodalom (Szentendre, társrend., 1972) ; A francia irodalom bélyegeken (társrend., 1972); Petőfi emlékkiáll. (társrend., 1972); Petőfi Sándor ereklyéi (társrend., 1972); Petőfi jub. kiáll, (nemzetközi vándorkiáll., társrend., 1973); Heinrich Heine (társrend., 1973); Miroslav Krleüa (társrend., 1973); Radnóti Miklós (ELTE, társ­rend., 1974); A francia költészet három éve (társrend., 1974); Csehszlovák, lengyel, magyar filmpla­kátok (1974); Kaján Tibor: Önmegvalósítás (társrend., 1974); Lévay József Emlékszoba (Miskolc, 1975); Két évszázad Faust-illusztrációi (társrend., 1975); A finnugor népek irodalma Magyarorszá­gon (1975); Észt irodalom (társrend., 1975); Az Európa Könyvkiadó 30 éve (1975); Csehov (társrend., 1975); Észt irodalom (Szolnok, 1976); Petőfi a nagyvilágban (1976); Schiller (1976); Schiller Magyar­országon (Weimar, 1977); Robert Musil (1977); A budai Egyetemi Nyomda... (1977). - Díj: Madách­díj (1965), Móra Ferenc-díj (1972), Goethe Emlékérem. M: Vajda Péter: Költemények prózában, szerk., utószó (1958); Madách Imre csesztvei évei (Ba­lassagyarmat, 1964); Lévay József életútja (Miskolc, 1973); Tompa Mihály költői útja, Kovács Dáni­ellel (Miskolc, 1991). Miklósi Sikes Csaba (Egeres, 1947. okt. 20.): művelődéstörténész, muzeológus. - Műszaki Egy. (Kolozsvár) építész-üzemmérnök (1969), BME műemlékvédelmi szakmérnök (1991), MBE (Miskolc) művészettörténet (1995). - Mh.: 1971-89: a Kolozs Megyei Kutató- és Tervezőintézet munk., 1989: Sümeg Városi Múz. ig. Kutatásai Kalotaszeg, a Szilágyság, illetve Kolozsvár és Szamosújvár, majd Sümeg és környéke településeinek művelődéstörténetére, valamint Kisfaludy Sándor munkásságá­ra összpontosulnak. 1994-: a Sümegi Fórum Alapítvány vez., rendszeresen készít műsorokat a he­lyi tv számára. A M. Újságírók Szöv., 1991-: a Móricz Zsigmond Társ. tagja. Számos tanulmányt és cikket publikált erdélyi és magyar szakfolyóiratokban. A Sümegi írások és a Múzeumi Füzetek (Sümeg) c. sorozatokat szerk. 1991-: szervezi, rendezi a Sümegi Galéria kiállítássorozatait és a Sümegi Városi Múz. kiállításait. - Díj: Veress Ferenc Kulturális Díj, Kolozsvár (1999). - Kiáll: Kisfa­ludy emlékek a Petőfi Irodalmi Múzeumban (társrend., 1996); Lilike Emlékház. Rhédey­könyvtárszoba kiáll. (1996); Népi építészet Kalotaszegen. Fotókiáll. (vándorkiáll., az ország több városában, 1997-től). M: Kisfaludy Sándor 1772-1844, tan. (Sümeg, 1994); Darnay Kálmán 1864-1945, emlékkönyv, szerk. (Sümeg, 1995); Schwell Viktória 1861-1954, napló, sajtó alá rend., előszó (Sümeg, 1996); A Sü­megi Rhédey-család, szerk. (Sümeg, 1996); Egerszegi Ferenc: A Ramassetter család, szerk. (Sümeg, 1998).

Next

/
Oldalképek
Tartalom