Botka Ferenc szerk.: „D. T. úr X.–ben”. Tanulmányok és dokumentumok Déry Tiborról (A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei 4. Budapest, 1995)

POMOGÁTS BÉLA: Élet a zsarnokság szorításában (A „Niki" című regényről)

ÉLET A ZSARNOKSÁG SZORÍTÁSÁBAN A Niki című regényről, A lelkiismeret lázadása Déry Tibor Niki című kisregénye az 1955-ös esztendő' utolsó hónapjaiban ké­szült, a Simon István és Bodnár György szerkesztésében megjelent Új Hang című irodalmi folyóirat 1956-os évfolyamának júniusi és júliusi számában /tehát két részben/ jelent meg, majd még 1956 őszén a Magvető kiadó kisre­génysorozatában került könyv alakban az olvasó elé. /Ezt a kiadást később, már az író kiszabadulása és az irodalmi életbe történő visszatérése után szá­mos újabb követte, s időközben a kisregény az angol, a francia, a német és az olasz olvasóhoz is eljutott, sőt szerepe volt abban, hogy Déiy Tibor írásmű fel­figyelt a nyugati szellemi élet, és megindult műveinek külföldi sikersorozata az ötvenes évek végén és a hatvanas években./ Déry Tibor kisregénye korszakot jelöl. Először abban az értelemben, hogy a húszadik századi magyar társadalom történetének egy rendkívül válságos idő­szakában keresi a közösségi tapasztalatok magyarázatát és a válság feloldásá­nak lehetőségét. Másodszor pedig az író személyes eszmei és művészi fejlődé­sében. E kisregény lapjain összegződnek ugyanis felismerései, töprengései és ítéletei, és válik érvényessé egy művészi forma, amely hosszabb kísérletezés ré­vén jött létre, egyszersmind a további törekvések kezdete lett. A Niki mintegy a végső eredménye annak a küzdelemnek, amelyet Déry Tibor a magyar társadalomnak és közéletnek azzal az eltorzulásával folytatott, ame­lyet a diktatórikus rendszer okozott. Ez a küzdelem valójában a Felelet című regény második kötetében már feltűnt, midőn az író elutasította az emberi személyiség gátlástalan korlátozását és a vele folytatott dogmatikus manipu­lációt. Igazából azonban az ötvenes évek novelláiban bontakozott ki, a Vidám

Next

/
Oldalképek
Tartalom