Stauder Mária - Varga Katalin szerk.: Babits Mihály bibliográfia (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei. 20. századi magyar írók bibliográfiái, Budapest, 1998)

II. Babits Mihályról szóló irodalom - 2. Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

5390. [Gábor Andor]: A költő kívánsága. [Cikk] - ÚH (Moszkva) 1940. máj .-jún., 5-6. sz. 125. - A Talán a vízözön... c. versről 5391. [Keresztury Dezső] -y.: Zwei Anthologien. [Ism.] = PLloyd (Morgenblatt) 1940. jún. 2. 123. sz. 11. - Az egyik a Magyar Nemzeti Lant, amelyhez Babits Mihály írt bevezetőt. 5392. —: Bóka-Babits: Magyar nemzeti lant. [Ism.] = Rádióélet 1940. jún. 7. 23. sz. 28. 5393. Magyar Könyvnap 1940. = FüggÚ 1940. jún. 7-21. 12. sz. 9. - A könyvnapi könyvek között a Magyar Nemzeti Lant, melynek előszavát Babits Mihály írta. 5394. Egy év munkája és száz év emléke a piarista gimnázium évkönyvében. [Cikk] = Délmo 1940. jún. 26. 143. sz. 4. - Az 1940-ben kiadott, az iskola dokumentumain alapuló, történeti áttekintést nyújtó évkönyvben az 1918-as év bejegyzései közül az alábbiakat idézik „Ezután szabad lesz hivatalosan is rajongani Adyért, Babitsért..." 5395. Sőtér István: Prófécia, tanítás, szolgálat. [Tan.] = MSz 39. köt. 1940. júl., 1. (155). sz. 82-89. - Babits Mihály: Jónás könyve; Ua. 7263. 5396. Rónay György: Antológiák. [Cikk] = Ny 1940. aug., 8. sz. [363]-369. - A Magyar Nemzeti Lant és a Magvető c. antológiák kapcsán Babits Mihály költészetéről, hatásá­ról kortársai művészetére 5397. Boldizsár Iván: Értelmiségiek és intellektuelek. [Tan.] = Je 1940. aug. 1.15. sz. 9-10. - A magyar szellem hagyományai ma Babits Mihályban, Szekfű Gyulában, Szabó De­zsőben és Illyés Gyulában élnek tovább. 5398. Makay Gusztáv: Gondolatok a magyar katolikus regényről. (Polémia). [Cikk] = Je 1940. aug. 15. 16. sz. 9. - Vita Surbán Zoltán Gondolatok a magyar katolikus regény­ről c. (Je 1940. júl. 15. 14. sz.) cikkével; Makay megemlíti Babits Mihály Halálfiai c. művét. Vö. 5400. 5399. Kovács László: Babits Mihály kisebb műfordításai. [Krit.] = ErdHel 1940. aug­szept., 7. sz. 488^190. - Ua. 5465. 5400. Surbán Zoltán: A magyar katolikus regényről. (Polémia). [Cikk] = Je 1940. szept. 15. 18. sz. 10. - Viszonválasz Makay Gusztáv Gondolatok a magyar katolikus regényről c. cikkére (L. 5398.), említve Babits Mihály Halálfiai c. regényét is 5401. Keresztury, D[ezső]: Goethe und Ungarn. [Tan.] = PLloyd (Morgenblatt) 1940. szept. 17. 211. sz. 11. — Többek között Babits Mihályról 5402. Dutka, Ákos: L'âme de Várad. [Esszé] = NRH 63. 1940. okt., 317-319. - Nagyvárad története, művészete, utalás Babits Mihály költészetére is. 5403. Lándor Béla: A magyar irodalom frontjai. [Tan.] = ÚH (Moszkva) 1940. okt., 10. sz. 71-78. - Babits Mihályról is 5404. Bóka László: József Attila élete és életműve. [Ism.] = Vig 1940. okt., [10]. sz. 421^126. ­József Jolán József Attila élete c. könyve kapcsán Babits Mihály költészetéről, hatásáról is

Next

/
Oldalképek
Tartalom