Dékány Endre szerk.: Magyar Nemzet 1938. aug. 25–1944. márc. 22. Repertórium (1943. január–1944. március) (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei. Napilapok repertóriumai, Budapest, 1991)

1943

19086. FODOR József: Isten kezében. /Vers/ 9. 19087. -. Octave Aubry: Bismarck III. Napoleon ellen. /Ism./ 10. /Tanulmánykötet, ford. Győry János és Vághidi Ferenc. Cserépfalvi kiad./ 19088. A Lipótvárosi Társaskör előadássorozata. /Hír/ 10. /Febr. 11-én Parragi György Népi és nemzeti gondolat c. előadása/ 19089. Kmetty János kapta a Szinyei-nagydíjat. /Hír/ 10. /A Szinyei Merse Pál Társaság a festő halálának 23. évfordulóján Csók István elnökletével ítélte oda a díjat./ 19090. /GAÁL Endre/ G. E.: A „Kölni-trió" ... /Krit./ 10. /A régi zene estje a Zeneaka­démián/ 19091. A Szent István Akadémia... /Hír/ 10. /Baránszky-Jób László: Líránk formanyelve a nyugatos nemzedék után c. előadása/ 29. sz. febr. 6. 19092. A német munkafront mozgósításával háromszázezer új munkaerőt nyernek. — Az amerikai követ Helsinkibe indulása előtt kihallgatáson volt Rooseveltnél. — Erős tá­madások folytak le a Ladoga-tótól délre, továbbá a Don és a Kubán torkolat vidékén. — Angolszász repülők ismételten berepültek Nyugat-Németország fölé. — Torino, Spezia és Trapani városokat is légi támadás érte. — Egyre fokozódó hevességgel tart az elhárító csata a középső Donecnél és az Oszkolnál. /Külpol. összefogl./ 1-4. 19093. /BOR Sári/ B. S.: Berlini tudósítónk telefonjelentése. /Tud./ 2. /A totális háború első rendszabályai — háborús gazdálkodás/ 19094. Hanotaux. /Megeml./ 6. /90 éves a nagy politikus és történetíró./ 19095. /TONELLI Sándor/ t. s.: Szent Ferenc fiai Újvidéken. /Tud./ 6. /A város rövid története, a ferencesek munkálkodása és visszaköltözése/ 19096. /GAÁL Endre/ G. E.: Failoni Sergio vezényelte. /Krit./ 8. /Liszt: Les Préludes/ 19097. KORONDI András: Falusi képeslap. /Tárca/ 9. /Egy bácskai falu élete/ 19098. (pji): Hajdúdorogi képeslap. /Rip./ 9. 19099. SURBÁN Zoltán: Kassai képeslap. /Rip./ 9. 19100. /BÖLÖNI GYÖRGY/ B. Gy.: Nagyváradi képeslap. /Rip./ 9. 19101. -: Gergely Márta: Szemtől szembe. /Ism./ 10. /Regény/ 19102. A jog és nyelv. /Tud./ 10. /Csánk Béla előadása az Országos Nemzeti Klubban A jog tükröződése a köznyelvben c./

Next

/
Oldalképek
Tartalom