Dékány Endre szerk.: Magyar Nemzet 1938. aug. 25–1944. márc. 22. Repertórium (1943. január–1944. március) (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei. Napilapok repertóriumai, Budapest, 1991)

1943

22763. MÁTHÉ Elek: Hazánk híre. I. /Cikk/ 9. /Illyés Gyula pesszimista véleményére vá­laszol. Saját tapasztalatára hivatkozik. A két Magyar Csillag cikket kiváltó Balogh József-tanulmány. Vö. 210. sz. szept. 17. 4.; 294. sz. dec. 29. 4./ 22764. KÓSA János: Hazánk híre. II. /Cikk/ 9. /Illyés Gyula Magyar Csillag-beli írására reflektál. Vö. 210. sz. szept. 17. 4./ 22765. Kiss József születésének századik évfordulóján kiállítást rendez az Országos Magyar Zsidó Múzeum, dec. 26-tól. /Hír/ 9. /Vö. 276. sz. dec. 5. 14./ 290. sz. dec. 23. 22766. PARRAGI György: /Spanyolország./ — A Balkán. — Az „Internacionálé" vége. — Bolívia. — Az „Ulus" cikke. /Külpol. összefogl./ 1. 22767. TOMBOR Jenö: A háború. /Cikk/ 2. /A balkáni partraszállás hamis hírei/ 22768. /BOR Sári/ B. S.: Berlini tudósítónk telefonjelentése. /Tud./ 4. /Berlin szomorú és szegény karácsonyáról/ 22769. SURBAN Zoltán: Egy lakáskereső feljegyzései. /Tárcarip./ 4. 22770. TOMBOR Jenő: II. Rákóczi Ferenc. Ballá Antal könyve. /Krit./ 6. /Történelmi regény/ 22771. /LŐRINCZ Mária/ L.: Új könyvek. /Ism./ 6. /Balassa József: A magyar nyelv könyve. Tan. — Hevesy Iván: Fényképezzünk jól és szépen. — Sági Pál: Békebeli képeskönyv. — Frank Buch: Eleven zsákmány. — Friedrich Gerstäcker: Kalózvilág a Mississippin. — Orvosi könyvek. — Az ifjúság könyvei./ 22772. Sziklay Ferenc író meghalt. /Nekr./ 6. /A felvidéki költő, író, a Kassai Esti Újság volt szerkesztője, irodalomszervező, 60 éves korában elhunyt./ 22773. A „Zrínyi Ilona" — a Vígszínház legközelebbi bemutatója. /Hír/ 6. /Herczeg Ferenc történelmi színműve/ 22774. SZABÓ Zoltán: Irodalmi krónika. /Krit./ 9. /François Gachot képeskönyve: Kakas Ferkó diadala. — Kosztolányi Dezső hátrahagyott müveinek 8. és 9. kötete: Feleba­rátaim és Ákom-bákom. Sajtó alá rend. Illyés Gyula. — Kosztolányi Dezső összes novelláinak 2. és 3. kötetét adja ki a Révai K. Ezek az Esti Kornél és a Tengerszem köteteiben jelentek meg. — Reinach: A művészet kis tükre. — Visegrády Gabriella: Pesti szél. Regény/ 22775. így vélekedtek Baudelaire-ről. /Szemelv./ 9. /Charles Baudelaire teljes kiadása: A romlás virágai, Théophile Gautier tanulmányával együtt most jelent meg Babits, Tóth Árpád, Szabó Lőrinc fordításában és életrajzával. A Szabó Lőrinc által idézett irodalmi véleményekből idéz néhányat a cikk./

Next

/
Oldalképek
Tartalom