Dékány Endre szerk.: Magyar Nemzet 1938. aug. 25–1944. márc. 22. Repertórium (1943. január–1944. március) (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei. Napilapok repertóriumai, Budapest, 1991)

1943

21113. VÁRKONYI Titusz: Ifjúság - öregség. /Tárca/ 6. 21114. RÉZ János: Madách esete a rádióval. /Olv. lev./ 6. /A Madách a nagyvilágban c. rádióelőadásban téves adatokat közöltek./ 21115. Felavatták Hunyady Sándor síremlékét. /Tud./ 7. /Júl. 25-én beszédet mondott Bókay János és Mihályfy Ernő. Vö. 164. sz. júl. 23. 7./ 21116. Magyar egyetemi tanár katedrát kapott a bázeli egyetemen. /Tud./ 7. /Tomcsik József az egészségügy rendes tanára lett./ 21117. FERDINANDY Mihály: Tudomány vagy mitológia. I. /Cikk/ 9. /Joó Tibor a MN 1943. júl. 7-i számában cikket írt Az Istenkeresők, az Árpád-ház története c. köny­véről. Ennek állításait cáfolja a cikkírója. Vö. 150. sz. júl. 7. 6./ 21118. JOÓ Tibor: Tudomány vagy mitológia. II. /Cikk/ 9. /Válasz Ferdinandy Mihálynak. Vö. 150. sz. júl. 7. 6./ 21119. SURBÁN Zoltán: Búcsúfia Angyalföldről. /Rip./ 10. 21120. A londoni emigránsok az angolt világnyelvnek akarják. /Ism./ 10. /A londoni Glo­bereuter jelentése/ 168. sz. júl. 28. 21121. A Wilhelmstrasse hivatalos nyilatkozatot adott ki az olasz eseményekről. — Német illetékes nyilatkozat a moszkvai német ellenkormányról. — Megalakult az új olasz kormány, javarészt tábornokokból. — Hazafias tüntetések Olaszországban. — Az „Interinf." jelenti Helsinkiből: Mussolini visszalépése az egész háborii legjelentősebb személyi változása. /Külpol. összefogl./ 1-4. 21122. TOMBOR Jenő: A háború. /Cikk/ 2. /Az olasz hadihelyzet és a keleti front/ 21123. /BOR Sári/ B. S.: Berlini tudósítónk telefonjelentése. /Tud./ 4. /Német- és Olasz­ország közös érdekeiről/ 21124. /FREY András/ F. A.: Könyvek a túlsó partról. Az amerikai tavaszi könyvpiac. /Ism./ 5. 21125. /HAJDU Endre/ (h. e.): Downing Street 10. /Cikk/ 5. /Az angol miniszterelnök rezidenciája/ 21126. PASSUTH László: Palermo. /Útirajz/ 6. 21127. Sándor Páltól - Rajniss Ferencig. /Szerk. cikk/ 6. /Rajniss Ferenc Berlinben vádolta a magyar kormánypolitikát, mert nem eléggé zsidóellenes./

Next

/
Oldalképek
Tartalom