Dékány Endre szerk.: Magyar Nemzet 1938. aug. 25–1944. márc. 22. Repertórium (1943. január–1944. március) (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei. Napilapok repertóriumai, Budapest, 1991)

1943

20902. Példátlan tank-tömegharc Keleten — Gripps nyilatkozata: Előbb Kínát kell megse­gíteni és csak azután csapásra huzakodni „Európa lágy alsóteste" ellen. — Liddel Hart: Rövid időn belül nem várható az invázió, a szövetségeseknek legalább 200 hadosztályra van szükségük. /Külpol. összefogl./ 1-4. 20903. /BOR Sári/ B. S.: Berlini tudósítónk telefonjelentése: /Tud./ 2. /A szovjet táma­dásról/ 20904. TOMBOR Jenő: A háború. /Cikk/ 3. /A keleti front páncélos-csatáiról/ 20905. ALMÁSY József: Vezetés és származás. /Cikk/ 6. /Parragi György A Mai Nap c. lapban cikket ír s támadja A lm ás y t a MN-ben a kisgazdapárt polgári szervezke­déséről írott cikke miatt. Vö. 148. sz. júl. 4. 5.; 152. sz. júl. 9. 6.; 156. sz. júl. 14. 10./ 20906. Kiss Ferenc a színházpolitikában megnyilvánuló idegen szellem ellen. /Ism./ 7. /A Székely Népben megjelent nyilatkozat/ 20907. Magyar diákházat avattak Genfben. /Tud./ 7. 20908. PAJZS Elemér: Martinique. /Cikk/ 9. /A sziget történetének áttekintése/ 20909. SURBÁN Zoltán: Búcsú Kassától. /Rip./ 10. 20910. Megtalálták Franciaország legnagyobb magánképtárát. /Tud./ 10. /A holland és flamand festők képeit a Toulle-kastélyban, a pincében falazták be./ 20911. MIHÁLY László: Biztonságba helyezik Róma szobrait. /Tud./ 10. /Előkészületek a, bombázásra/ 153. sz. júl. 10. 20912. Dél-Franciaországból többszázezer polgári lakost elköltöztettek. — Göbbels: „Sza­kadatlanul edzzük magunkat gondokban, még ha téglák esnek is az égből, minket nem lehet letörni." — Majszki, miután rájött, hogy 1941 óta nem volt a szovjetben, tárgyalások céljából váratlanul hazatért Londonból. — „Az invázió nem egysze­rű piknik." — Változatlan hevességgel folynak a súlyos páncélosharcok Keleten. /Külpol. összefogl./ 1-4. 20913. /BOR Sári/ B. S.: Berlini tudósítónk telefonjelentése. /Tud./ 2. /Németország vá­laszolni akar az angolszász bombázásokra./ 20914. TOMBOR Jenő: A háború. /Cikk/ 3. /A Kurszk köriili harcokról/ 20915. PASSUTH László: Két Bástya. /Cikk/ 5. /Ohveira Martins: Az Ibériai civilizáció története c. könyv nyomán. Beszélgetés Joao de Ameal portugál íróval/

Next

/
Oldalképek
Tartalom