Dékány Endre szerk.: Magyar Nemzet 1938. aug. 25–1944. márc. 22. Repertórium (1943. január–1944. március) (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei. Napilapok repertóriumai, Budapest, 1991)

1944

23369. Tobias Kornél és Nagy Iván előadása a Keleti Kereskedelmi Főiskolán. /Tud./ 7. /Ipari lehetőségeink a Balkánon és A horvát parasztmozgalom szerepe a horvát nemzet kialakulásában c./ 23370. A modern francia festészetről tart vetített képekkel kísért előadást Gachot François. /Hír/ 7. 23371. PATAKY Kálmán: Mozarttal és Beethovennel Angliában. /Útirajz/ 9. /Angliai útjai/ 23372. A budai református egyházközség szerdai előadássorozatában febr. 16-án ... Muzsnai László A félelem és izgalom lélektani értelme c. tart előadást. /Hír/ 10. 38. sz. febr. 17. 23373. WESSELÉNYI Miklós: /A stockholmi tárgyalások./ — Amerikai problémák. — Az angol-török viszony. /Külpol. összefogl./ 1. 23374. TOMBOR Jenő: A háború. /Cikk/ 2. /Két gyújtópont a keleti fronton, az olaszor­szági Nettuno körül elcsendesedtek a harcok./ 23375. SZABÓ Zoltán: Könyv mellett. /Krit./ 4. /Cholnoky Viktor: Tammuz c. regénye, Franklin kiad. Cholnoky írói pályája/ 23376. GOGOLÁK Lajos: Finnország Kelet és Nyugat közt. /Cikk/ 5. /Svédek és oroszok között. Kultúrája a svéd-skandináv műveltség keretében élt a XIX. sz. közepéig. A finnek orosz szemmel/ 23377. /SZABÓ Zoltán/ Sz. Z.: Georges Deshusses előadása Pascalról. /Tud./ 5-6. /Vö. 28. sz. febr. 5. 7./ 23378. Szalay László meghalt, /Nekr./ 6. /Zalai Szalay László prózaíró, a Kecskeméti Hírlap szerkesztője volt./ 23379. /MIKES Imre/ GALLICUS: A Lavoisier-kiálh'tás Párizsban. /Rip./ 6. /Kétszáz éve született a guillotine alatt meghalt világhírű tudós./ 23380. Francianyelvű Moliere-előadás lesz ... a ciszterciták ... gimnáziumában. /Hír/ 6. /Átutazó francia műkedvelő csoport a Képzelt beteget adja elő./ 23381. Megvalósult a dohánygyári munkások nyugdíjegyesülete. /Tud./ 7. /A Nemzeti Munkaközpont dohánygyári szakcsoportja keretei között/ 23382. A Nemzeti Szalon Míivészeti Egyesület törzstagjai második kiállításukat febr. 19-én nyitják meg. /Hír/ 7. 23383. Jogerős ítéletet hoztak az erdélyi szabadkőműves-perben. /Tud./ 7. /Palatinus Jó­zsef ellen 19 kolozsvári polgár indított pert, mert szabadkőműves múlttal vádolta őket. Vö. 1943. 20. sz. jan. 26. 10./

Next

/
Oldalképek
Tartalom