Dékány Endre szerk.: Magyar Nemzet 1938. aug. 25–1944. márc. 22. Repertórium (1943. január–1944. március) (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei. Napilapok repertóriumai, Budapest, 1991)

1943

22396. WESSELÉNYI Miklós: Giraud végleg lemond? — Angol és német vélemény a kai­rói megbeszélésekről. — Hull nyilatkozata. — A finn és a lengyel kérdés. /Külpol. összefogl./ 1., 5-6. 22397. TOMBOR Jenő: A háború. /Cikk/ 2. /A keleti front harcai és az olaszországi események/ 22398. PARRAGI György: A néppárt feltámadása. /Cikk/ 6. /A névváltoztatáson túl javítani kell munkáját is a keresztény demokrácia és a haladás érdekében. Vö. 260. sz. nov. 17. 5./ 22399. Egy ifjúmunkás: Az érettségizett tanoncok kérése. /Olv. lev./ 6. /Méltó munkát adjanak nekik./ 22400. /VÉCSEY Leó/ (v. 1.): Monte Christo-film a Korzóban. /Krit./ 8. /Alexandre Du­mas regényéből készített film első része: „Az If-vár foglya." Francia film/ 22401. KEÉKY István: Kis történetek nagy professzorokról. /Portrék/ 9. 22402. Betiltották „A Mai Nap"-ot. /Közi./ 10. /Nov. 24-ig, a lapban nov. 16-án megjelent közlemény miatt/ 22403. Megalakult a Magyar Ipari Munkatudományi Intézet. /Tud./ 10. 262. sz. nov. 19. 22404. Wallace elvi jelentőségű beszédében az egyszerű emberek századáért szállt síkra. — A frontokon rossz az időjárás. — Német sikerek Zsitomirnál. — Wollkie: Idegen eszméknek valamely népre erőszakolása csupán ellenséges érzelmeket és gyűlöletet idéz elő. /Külpol. összefogl./ 1-4. 22405. TOMBOR Jenő: Külpolitikai pangás. — Molotov londoni utazása. — A Földközi­tengeren. /Külpol. összefogl./ 1. 22406. /BOR Sári/ B. S.: Berlini tudósítónk telefonjelentése. /Tud./ 1. /A Zsitomirnál aratott győzelem/ 22407. M. A.: A háború. /Cikk/ 2. /A Zsitomir köriili harcokról/ 22408. /FREY András/ (F. A.): A túlsó partról. Egy indiai képes hetilap. /Rip./ 3. /Az Il­lustrated Weekly of India. A hirdetések nagy száma és tanulságai. A lepra. Budapest nyílt várossá nyilvánításának nehézségei/ 22409. Ahány ház - annyi szokás. /Cikk/ 4. /Válóokok különböző népeknél/ 22410. PARRAGI György: A néppárt feltámadása. /Cikk/ 6. /A keresztény párt átalaku­lása/ 22411. ALMÁSY József: „Nem képezheti konszideráció tárgyát... " /Cikk/ 6. /Megjegy­zések Kállay Miklós miniszterelnök beszédéhez. Vö. 266. sz. nov. 24. 6./

Next

/
Oldalképek
Tartalom