Kendéné Palágyi Erzsébet szerk.: Magyar Nemzet 1938. aug. 25–1944. márc. 22. Repertórium (1938-1939) (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei. Napilapok repertóriumai, Budapest, 1980)

1939.

5382. A Magyar Sakkszövetség /. . . / közgyűlése. /Hir/ 7. 5383. /UDVARY Gyöngyvér/ U. Gy. : Születésnapi ajándék. /Krit. / 8. /Fodor Lász­ló szinmüvének bemutatója a Vigszinházban. / 5384. /SURBÁN Zoltán/ S. Z. : Szárnyas dandár. /Krit. / 8. /Csepreghy Jenó' filmje/ 5385. /GAÁL Endre/ (G. E. ): Basüides Mária I. dalestje. /Krit. / 8. 5386. Két éve halt meg József Attila /. . . / /Hir/ 8. /A Művészek, Irók és Kutatók Szövetkezetébe tömörült fiatal irók emlékestet rendeznek. / 5387. K. I.: Grünwald Béla centenáriuma. /Cikk/ 9. /Megemlékezés a politikus, publicista és történetiró születésének századik évfordulója alkalmából/ 5388. LA BRUYERE, /Jean de/ axiómái. 9. 5389. Nagy szellemek. /Gondolatok/ 9. /Georg Brandes, Jacques Deval, Maurice Maeterlinck Írásaiból/ 275. sz. dec. 3. 5390. PETHŐ Sándor: Magyar hivatás a múltban és a jövőben. /Vc. / 1. /Benda Kál­mánnak A magyar nemzeti hivatástudat c. tanulmánya alapján történelmi átte­kintést nyújt arról, miben látták a magyar történelmi személyiségek nemzeti hivatásunkat, Vö. 279. sz. dec. 8. 6. / 5391. Az 1940. évi "Jane's". /Ism. / 6. /A Jane's Fighting Ships c. brit katonai ki­adványsorozat 1940. évi kötete kimutatásokat közöl a világ haditengerészetének erőviszonyairól. / 5392. SZABÓ Zoltán: Évforduló. /Cikk/ 7. /Rendkivül meleghangú emlékezés József Attilára, aki ezelőtt két évvel lett öngyilkos Balatonszárszón. / 5393. BALOGH József: "A háborús célok". /Cikk/ 8. /Idézetek alapján mutatja ki, hogy Németország célja az élettér biztositása, tehát a terjeszkedés, mig a nyugati hatalmak a status quot akarják helyreállítani. / 5394. PARRAGI György: A Magna Charta Amerikában. /Cikk/ 9. /Gondolatok az an­golok nemzeti ereklyéjéről, a Magna Chartáról egy napi hir kapcsán, amely szerint azt biztonsági okokból Angliából átszállítják Amerikába. / 5395. STAROSOLSKY Aranka: Beszélgetés Petrovics Veljko szerb költővel a magyar­irodalomról. /Tud. és int. / 11, 5396. IZSÁKY Margit: A magyar munkásnak sürgősen szoborra van szüksége! /Cikk/ 11. /Furcsálja, hogy a Nemzeti Munkaközpont egy 60.000 pengős, monumentá­lis Névtelen Munkás-emlékműre gyűjtési akciót szervez, mivel annyi égető és fontos kérdés közt most épp nem ez a legégetőbb. / 5397. Szellemi honvédelem: A Szellemi Honvédelem Ankétja. /Olv. levelek/ 12. /Részletek munkások leveleiből/

Next

/
Oldalképek
Tartalom