Kendéné Palágyi Erzsébet szerk.: Magyar Nemzet 1938. aug. 25–1944. márc. 22. Repertórium (1938-1939) (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei. Napilapok repertóriumai, Budapest, 1980)

1939.

4003. Betiltották a Népszavá-t és egy kecskeméti lapot. /Hir/ 20. /A belügyminisz­ter rendeletére a Népszavát és a Kecskeméti Ellenőr c. lapot három napra betiltották. / 4004. IV. Károly király emlékünnep Tihanyban. /Hir/ 22. 4005. Olcsóbb lesz az irka. /Hir/ 22. /Megállapították a szabványositott iskolai fü­zetek fogyasztói árát. / 4006. Gandhi nem kap Nobel-dijat. /Hir/ 22. /Elutasították azt a javaslatot, hogy Gandhit terjesszék fel Nobel-békedijra. / 4007. Letartóztattak két álhirlapirót. /Hir/ 23. /Csalás és okirathamisitás miatt Menkes-Mikes Ottó és Komáromi-Stettler Jenő álhirlapirót/ 4008. Készül a románnyelvü Tragédia. /Hir/ 25. /A kolozsvári Magyar Szinház Ja­novich Jenő rendezésében novemberben hozza szinre Madách Imre Az ember tragédiája c. szinmüvét. / 4009. VASZARY Gábor: A szent tehén. /Cikk/ 25. /Folytatódik a szatirikus pole­mizálás Kiss Ferenccel, a Szinházi Kamara elnökével. Vö. 175. sz. aug. 3. 13., 176. sz. aug.4. 13., 177. sz. aug. 5. 13., 183. sz. aug. 12. 13. és 275. sz. dec. 3. 22. / 4010. A Bokréta Szövetség népipari kiállitása. /Krit. / 25. /A Nemzeti Szalonban megnyilt kiállításról/ 4011. Jászkun kongresszus lesz 16-án a vármegye házán. /Közi. / 26. /A kunok be­települése 700. évfordulójának megünneplésére jubileumi ünnepségeket rendez­nek. / 4012. Dr. Cs. J. : Portrait de la Hongrie, Constantin de Grunwald új könyve Ma­gyarországról, Abel Bonnardnak, a Francia Akadémia tagjának előszavával. /Krit. / 27. 4013. BODOR Aladár: Szentimrei Jenő: Ferenc tekintetes úr. /Krit. / 27. /Törté­nelmi regény Kölcsey Ferencről/ 4014. Anyag és élet. /Krit. / 27. /Stephen Miall - Laurence Mackenzie Miall nép­szerű ismeretterjesztő könyve a kémia tudományáról/ 4015. /SURBÁN Zoltán/ S. Z. : Soprontól Munkácsig. Ádám T. István könyve. /Krit./ 27. /A Rongyos Gárda története/ 4016. T. BALOGH József: Madár. Ambrózy Ágoston versei. /Krit. / 27. /Vers­kötet/ 4017. BABAY József: Kengyelfutó. /Elb. / 28. 4018. BÁRDOSI NÉMETH János: Mit mutatnál? /Vers/ 28.

Next

/
Oldalképek
Tartalom