Kendéné Palágyi Erzsébet szerk.: Magyar Nemzet 1938. aug. 25–1944. márc. 22. Repertórium (1938-1939) (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei. Napilapok repertóriumai, Budapest, 1980)

1939.

3637. A hazafias szövetség nagy tiltakozó gyűlésre készül Baranyában Baschék ellen. /Tud. / 7. 3638. Hét nyelven adnak elő a debreceni nyári egyetemen. /Közi. / 9. /Magyarul, angolul, románul, lengyelül, németül, olaszul és törökül. / 3639. Angol műszaki szótár. /Ism./ 10. /Cserépy István:. Angol mérnöki és építé­szeti szótár/ 3640. Amiket nem hittünk volna Budapestről. /Cikk/ 12. /Adatok a Budapest székes­főváros statisztikai zsebkönyve 1939. c. kötetből/ 3641. ARANYOS Béla: Sziriai képek. /Útiélmények/ 13. 3642. SURBÁN Zoltán: Mi lesz az erdélyi magyar színjátszással? /Cikk/ 13. 3643. VÉRTESI Arnold: A pezsgő. /Elb./ 14. 3644. Liszt /Ferenc/ és a párizsi utcaseprő. /Anekdota/ 14. 3645. RÉVAY József: Jugoszláviai körkép. /Utiélmények/ 15. 16 5. sz. júl. 22. 3646. /KUNSZERY Gyula/ Nyilatlan Keresztes: Két portrévázlat. /Vc. / 1-2. /Az egyik portréalany a Korunk hőse, az elvtelen karrierista, a másik a becsüle­tes hazafi, a Holnap hőse, aki ma még nem látható. / 3647. SZABÓ Lajos: Magyar-német mérkőzés. /Cikk/ 4. /A 29 : 15 arányban el­veszített magyar — német úszómérkőzés kapcsán kifejti, milyen káros, ha a sportba bevonul a politika, konkrét esetben a jobboldali koreszme. / 3648. "Csak azért is Nagy-Magyarország!" Két lengyel lap lelkes cikke a kormány­zóról és Magyarországról. /Tud. / 6. 3649. Eljárás indult Lajos Iván ellen, könyvét elkobozták. /Tud. / 7. /Németország háborús esélyei a német szakirodalom tükrében c. mü kapcsán indított eljá­rásról/ 3650. Hármas ünnepséggel kezdődnek a szegedi ünnepi játékok. /Tud. / 9. /A szabad­téri játékok programja/ 3651. A 31. egyetemes eszperantó világkongresszuson /.../ /Hir/ 10. /Magyar rész­ről Mihalik József vesz részt. / 3652. SZALAY László: A ménló. /Elb./ 14. 3653. FERENCZY Valér: A legfurcsább művészet. /Cikk/ 15. /A rézkarc s a réz­metszet műhelytitkai és története/ >

Next

/
Oldalképek
Tartalom