Kendéné Palágyi Erzsébet szerk.: Magyar Nemzet 1938. aug. 25–1944. márc. 22. Repertórium (1938-1939) (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei. Napilapok repertóriumai, Budapest, 1980)

1939.

3122. Bevonják a "Magyar a magyarért" bélyegeket. /Hir/ 23. 3123. /GALAMB Sándor/ G. S. : Mindenki hazudik. /Krit. / 25. /Hans Schweikart komédiája a Nemzeti Szinházban/ 3124. A Turul Szövetség magyar ünnepe a Szigeten. /Tud. / 25. 3125. A "Földindulás" - szabadtéri szinpadon. /Hir/ 25. /A Belvárosi Szinház vidé­ki előadásai/ 3126. Június. /Közi. / 26. /Nagy Lajos most induló folyóirata/ 3127. /BODOR Aladár/ B. A.: Ferenczy Ferenc: Magyarok vagyunk. /Krit. / 27. /Tanulmány. A Magyar ízlés kiadása/ 3128. SURBÁN Zoltán: Látástól vakulásig. /Krit. / 27. /Barát Endre regénye/ 3129. KUNSZERY Gyula: Székely Júlia: A repülő egér. /Krit. / 27. /Regény/ 3130. --: Baradlay Albert: Őszi szántás. /Krit. / 27. /Verskötet/ 3131. --: Marcel Brion: Medici Lőrinc. /Krit. / 27. /Életrajz/ 3132. --: Ruszkabányai Elemér: Ágrólszakadtak. /Krit. / 27. /Regény/ 3133. --: Rónay György: Modern francia lira. /Krit. / 27. /Antológia/ 3134. TERSÁNSZKY J/ózsi/ Jenő: A tudós. /Elb./ 28. 132.sz. jún. 13. 3135. GOGOLÁK Lajos: Kölcsey 1939-ben. /Vc. / 1. /Kölcsey Ferenc szobrának le­leplezése emlékeztessen a Himnusz költőjének jellemére, műveltségére és erkölcsi szinvonalára./ 3136. Álhir Eckhardt Tibor visszavonulásáról. /Tud. / 3. /A Magyar Tudósitó cá­folja a kormány félhivatalos lapjában megjelent hirt Eckhardt Tibor lemondá­sáról. / 3137. A "Magyar Nemzet" szerkesztősége Andrássy /Gyula/ sirjánál. /Tud. / 7. /Andrássy Gyula halálának tizéves évfordulóján a MN szerkesztői megkoszo­rúzták az államférfi polgárdi sirját. / 3138. Leleplezték Kölcsey Ferenc szobrát. /Hir/ 9. /A Batthyány téren, Kallós Ede szobrász alkotását. / 3139. Visszakerült régi helyére a tiszaszombati Széchenyi /lstván/-szobor. /Hir/ 9. 3140. Gratz Oszkár - a "Pesti Napló" főszerkesztője. /Tud. / 9. /Az új főszerkesz­tőtől a lap színvonalának emelését remélik. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom