Kendéné Palágyi Erzsébet szerk.: Magyar Nemzet 1938. aug. 25–1944. márc. 22. Repertórium (1938-1939) (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei. Napilapok repertóriumai, Budapest, 1980)

1939.

2674. A kis menyecske. /Ford. Ágner Lajos./ / Vers a Dalok könyvéből/ 20. 2675. Szegény Hazám. Ford. Ágner Lajos. /Vers a Dalok könyvéből/ 20. 2676. Oláh János katonai kitüntetése. /Hir/ 21. /A MN belső munkatársának kitün­tetése haditudósitásaiért/ 2677. Lelkes március 15-i ünnepségek Dél-Amerikában. /Hir/ 22. 2678. Eszter hagyatéka. /Krit. / 22. /Márai Sándor regénye/ 2679. FEST Sándor: Skóciai Szent Margit magyar származása. /Nyilatkozat/ 23. /Kiegészités Herzog József előadásához. Vö. 93. sz. ápr. 25. 6. és 276. sz. dec. 5. 8./ 2680. ROLLA Margit: A gyik. /Vers/ 24. 2681. UDVARY Gyöngyvér: Orvoskisasszony. /Krit. / 25. /Patricia Hare szinmüve a Vigszinházban/ 2682. Francia iró látogatása Magyarországon. /Hir/ 25. /André Therive, a Le Temps belső munkatársa magyarországi látogatásra készül. / 2683. FEHÉR Tibor: Selyemkendő. /Elb. / 28. 2684. KUNSZERY Gyula: Földy /János/ - Balassa /Imre/: Világostól Josephstadtig. /Krit. / 29. /Földy Jánosnak, a nagyváradi vésztörvényszék egyik birájának naplója/ 2685. --: Weninger Antal: A keleti jóga. /Krit. / 29. /Tanulmány/ 2686. /BODOR Aladár/ B. A. : Miért nem imádkozhatnak magyarul a görögkeleti magyarok? /Ism. / 29. /Németh Th. István röpirata/ 2687. --: Priestley, J/ohn/ B/oynton/: Végitélet. /Krit. / 29. /Regény/ 2688. CSATO János: Mi minden látható az új párizsi néprajzi múzeumban? /Cikk/ 30. /A világ különböző részeiről való gazdag gyűjteményben a magyar népmű­vészet remekei is megtalálhatók. / 105. sz. máj. 9. 2689. PARRAGI György: Stresától Milánóig. /Vc. / 1-2. /A német-olasz politikai és katonai egyezmény jelentőségét elemzi. / 2690. N. B. : Gróf Klebelsberg Kunó. /Visszaérni. / 6. /A hét éve elhunyt közokta­tásügyi miniszter egyéniségéről, eszméiről, életmüvéről szobrának leleplezé­se alkalmából/ 2691. Lefoglalt és kitiltott sajtótermékek. /Hir/ 9. /Felsorolás/ 2692. SURBÁN Zoltán: A munkásság májusi gyűlése a Tattersallban. /Tud. / 11. 158

Next

/
Oldalképek
Tartalom