Kendéné Palágyi Erzsébet szerk.: Magyar Nemzet 1938. aug. 25–1944. márc. 22. Repertórium (1938-1939) (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei. Napilapok repertóriumai, Budapest, 1980)

1939.

2380. /WENINGER Antal/ W. A.: Népszerű orvosi könyvek. /Krit. / 15. /Völgyesi Ferenc: Üzenet az ideges embereknek!, Wilhelm Stekel: Üzenet az anyáknak, Ferdinand Bertram: Die Grundlagen der neuzeitlicher Ernährung des deutschen Menschen/ 84. sz. ápr.14. 2381. Krakkó a lengyel —magyar barátság fellegvára. /Tud. / 7. /A lengyel —magyar ünnepi estekről/ 2382. A helsinki magyar katonai attasé finn kitüntetése. /Hir/ 9. /Lengyel Béla/ 2383. A kunok bejövetelésnek hétszázéves jubileuma. /Hir/ 10. 2384. Április 15-én hódol a magyar nemzet Ady Endrének. /Hir/ 12. /Az Ady-szo­bor mozgalom elindítása/ 2385. Művészeti hét Győrött. /Hir/ 13. /Művészeti rendezvénysorozatok vidéki vá­rosokban/ 2386. IZSÁKY Margit: A "Téli mese", az "Éljen a tavasz" és társai. /Krit. / 13. /Bemutató a "politikamentes" Pódiumban/ 2387. TRÓCSÁNYI Zoltán: Sandwich őrgróf ja. /Elb./ 14. 2388. SUPKA Géza: Debrecen, 1849 április 14. Pártharcok a "Függetlenségi nyilat­kozat" körül. /Cikk/ 15. 85. sz. ápr. 15. 2389. KATONA Jenő: Búcsú a Népszövetségtől. /Vc. / 1-2. /Helyesli Magyarország kilépését a Népszövetségből, amely nem tanúsitott megértést a magyar nem­zeti törekvések iránt. / 2390. SURBÁN Zoltán: Az örök magyar cél: a független Magyarország és ennek szolgálata. /Cikk/ 4. /A Hivatásszervezet-mozgalom programjának méltatása/ 2391. FREY András: /Jozef/, Pilsudski és /Jozef/ Beck külpolitikája. /Cikk/ 5. /A lengyel külpolitika méltatása és népszerűsítése/ 2392. IZSÁKY Margit: Lengyelország női szakértőt küldött a magyar élelmezési tech nika tanulmányozására. /Rip. / 6. 2393. ZSIKÓ Gyula: Versenyfutás a haláUal. /Rip. / 6. /Egy nap a baranyai mentők életéből / 2394. /MARKOS György/ (-os): A homok hőse: Tallér Vendel. /Cikk/ 7. /A halasi gazdálkodó öntözőcsatornás konyhakertészetéről/ 2395. Egy nyilas hirlapiró rágalmazási pere. /Hir/ 9. /Fiala Ferenc sajtópere/

Next

/
Oldalképek
Tartalom