Kendéné Palágyi Erzsébet szerk.: Magyar Nemzet 1938. aug. 25–1944. márc. 22. Repertórium (1938-1939) (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei. Napilapok repertóriumai, Budapest, 1980)

1939.

2205. Súlyosbította a Kúria egy nyilas izgató büntetését. /Hir/ 9. /Mackay Károly Szép szó vagy erőszak cimmel cikket irt egy nyilas lapban. Izgatás cimén a Kúria kéthavi fogházra Ítélte. / 2206. Szociális ünnepnapok Csongrád vármegyében. /Tud. / 10. /A Csongrád megyei szociális tanácsadó-akciója bevezetéseként a megye egyes községeiben ünnep­ségeket rendeztek. / 2207. "Az ember tragédiája" angol nyelven. /Krit. / 13. /A sárospataki diákok * Theatre parée-ja az angol internátusban/ 2208. /BODOR Aladár/ B. A.: Huszadik évfordulóját ünnepelte a SZEFHE. /Tud./ 13. /A Székely Egyetemi és Főiskolai HaUgatók Egyesülete/ 2209. A "Szomszédnépek zené"-jének hangversenye. /Krit./ 13. /A Magyar Munka­közösség zenei szemináriuma/ 2210. Magyar kultúrünnep Kassán. /Cikk/ 13. /A Népművészeti Bizottság rendezvé­nye/ 2211. Arany János-emlékünnep Nagykőrösön. /Hir/ 13. 2212. LADÁNYI Béla: Szembenállás. /Elb. / 14. 72. sz. márc. 29. 2213. /SZILÁGYI Sándor/ SZIDOR: Holt lelkek. /Vc. / 1-2. /A határokon túl éló' magyarok közül holt lelkeknek nevezi azokat, akik fokozatosan elvesztik nem­zeti öntudatukat. / 2214. KUNSZERY Gyula: Kolozsvári káposzta. /Cikk/ 6. /A György Lajos Világ­járó anekdoták c. könyvében Magyar orvosság cimmel megjelent történet idő­szerűsége közéletünkben/ 2215. Lefoglalt sajtótermék. /Hir/ 9. /A föld népe szól c. nem időszaki sajtóter­mék a szociáldemokrata párt kiadásában/ 2216. Betiltották a nyilas hétfői lapot, április 4.-ig. /Közi./ 10. /A Virradat c. időszaki lapot/ 2217. A Parthenon Társaság jubiláris közgyűlése. /Hir/ 10. /A Klasszikus Művelt­ség Barátainak Egyesülete 25. közgyűlése/ 2218. /FERDINANDY Mihály/ (fym): Derű a művészetben. /Krit./ 13. /Kiállítás a Műcsarnokban/ 2219. Pongrácz Zoltán kapta a Ferenc József-dij zenejutalmát. /Hir/ 13. 2220. A Magyarországi Munkásegyletek hangversenye. /Cikk/ 13. /Műsoron Bartók Béla, Kodály Zoltán kórusmüvei. / 2221. KEÉKY István: A szerencsekürt. /Elb. / 14.

Next

/
Oldalképek
Tartalom