Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. Petőfi almanach – Sarkcsillag (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, F. Sorozat 39-42. Budapest, 1992)

2890 vek, valamint a rendezői utasítás Bod László munkái. - Másenyka és a medve. Bábjáték 3 képben. Orosz népmeséből írta: G. Landau. Ford. és átdolg.: Hollós Róbert. Tervezte és rendezői utasítással ellátta: Kós Lajos. - Mackó-mukik. Bábjáték. Irta: Szilágyi Dezső. Zenéjét szerezte: Maros Rudolf. Tervezte: Kós Lajos. - A kincskereső manó. Bábjáték, írta: Hoszpodár Zsuzsa. Tervezte: Bod László.) -Szerk. a Népművészeti Intézet. [Bp.], 1952, Művelt Nép K, (Athenaeum [ny.]). 82,1 p. 19 cm. /Bábszínpad 2./ 8711. RAPSZÓDIA KÉT TÉTELBEN. (Antológia a Magyar Szocialista Mun­káspárt Győr-Sopron megyei Bizottsága és Győr-Sopron Megye Tanácsa által meghirdetett felszabadulási pályázatok díjnyertes műveiből. Szerk. és a bevezetőt írta Pernesz Gyula. [Győr, 1970, Kiad. a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt Győr-Sopron megyei Bizottsága és Győr-Sopron Megye Tanácsa], (Győr-Sopron megyei Nyomdaváll.). 382,4 p. 20 cm. Bíró János (sz. 1926.), Debreczeni Imre (sz. 1922.), Fábián Ferenc, Farkas Imre (sz. 1922.), Gárdonyi Béla (sz. 1938.), Kádár Péter (sz. 1944.), Kocsód Ákos, Kulcsár János (sz. 1935.), Maros Dénes (sz. 1951.), Meliorisz Béla, Módrián Lipót, Molnár József, Patka László, Pozsgai Zoltán, Rácz Ernő, Rácz Zoltán, Surbán Zoltán, Szabó Jenő (sz. 1910.), Szabó Lajos (sz. 1933.), Z. Szabó László (sz. 1927.), Szapudi András, Szigligeti Gyula, Tringer Márton, Vágási Imre írásaival; Barabás László (sz. 1934.), Cziráky Lajos (Cziráki Lajos néven is), Dohnál Tibor, Sz. Egyed Emma, Gáspárdy Sándor, Giczy János, Holly Tibor, Horváth István, Joanovits István, Lakatos József (sz. 1938.), Patay Éva, Renner Kálmán, Tóvári Tóth István, Zuber Titusz képzőművészeti alkotásainak fényképeivel, valamint más fényképekkel (Belovicz Károly, Jamnitzky Nándor, Markó Ödön, id. Rácz Endre /sz. 1912./, ifj. Rácz Endre /sz. 1940./, Schuszter Béla, Z. Szabó László /sz. 1927./ felvételei); életrajzi (részben önéletrajzi) adatokkal; [Karl] Marx, Radnóti [Miklós] portréival. A borítógrafika Zuber Titusz munkája. 8712. A RÁTÓTÍ CSIKÓTOJÁS. Mesék, népmesék, mondák. (Vál, sajtó alá rendezte és az utószót írta Varga Katalin [sz. 1928.].) (Bp.), 1962, (Kiad. a Szövetkezetek Országos Szövetsége megbízásából a) Szépirodalmi K, (Zrínyi ny.). 299,5 p. 19 cm. /Kincses könyvek. Szépirodalmi sorozat./ Arany László, Benedek Elek, Bihari Klára, Fazekas Mihály, Gárdo­nyi Géza, Gyulai Pál, Heltai Gáspár, Illyés Gyula, Jékely Zoltán, Kálmány Lajos, Kolozsvári Grandpierre Emil, Kriza János, Krúdy Gyula, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Ortutay Gyula, Rideg Sándor, Szabó Pál (sz. 1893.), Szép Ernő, Tamási Áron, Weöres

Next

/
Oldalképek
Tartalom