Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. Petőfi almanach – Sarkcsillag (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, F. Sorozat 39-42. Budapest, 1992)

2781 Isaac Asimov, Arthur C[harles] Clarke, Mircea Eliade, Martin Gardner, John Burdon Sanderson Haldane, Frederick Hoyle, Sir Julian Huxley, Ivan Jefremov, Johannes Kepler, James McConnell, Louis N[icol] Ridenour, Szilárd Leó, Arkagyij Sztrugackij, Borisz Sztrugackij, Norbert Wiener írásaival; életrajzi jegyzetekkel. Fordí­tók: Bojtár Anna, Bordás Mária, Karig Sára, Kászoni Zoltán István, Kónya Lilla, Kuczka Péter, Mann Lajos, Simoné Avarossy Éva, Vallasekné Dáné Márta, Walkóné Békés Ágnes, Zirkuli Péter. Ua. (Megjelent a Magyar Népköztársaság és Románia Szocialista Köztársaság közös könyvkiadási megállapodása keretében.) 1985. 8417. PIKÓ KÉPES NAPTÁR. [Borítékcím:] (Pikó naptár az 1914-ik évre). Mezőtúr. [Kiad. és ny.] Török Ignác könyvny.-jából. 15 cm. [1. évf.?] Az [ezerkilencszáztizennegyedik] 1914-ik évre. [1913.] 192 P­Baja Mihály, [Bársony István?] Nimród, Brassói Greising József, Domanek István, Juhász Sándor, Kertész Ignác, Kósa Endre, Moso­ni Jenő, Pantó János, Péterfy Tamás (sz. 1871.), Petrics Gyula, Pikó Pál, Szabolcska Mihály, Szenes Pál, Várady Erzsike, Varga Gábor, Verner Jenő, álneves szerző: Gábriel és mások (aláírás nélküli) írá­saival, adomákkal; hasznos tudnivalókkal; naptárral; fényképekkel; hirdetésekkel. Több évfolyamát nem találtam. PIKÓ NAPTÁR AZ [EZERKILENCSZÁZTIZENNEGYEDIK] 1914­ik ÉVRE L PIKÓ KÉPES NAPTÁR. PILISVÖRÖSVÁRI BÁNYÁSZSZTRÁJK L AZ [EZERKILENCSZÁZHUSZONNYOLCADIK] 1928. ÉVI PILIS VÖRÖS VÁRI BÁNYÁSZSZTRÁJK A KORABELI SAJ­TÓ TÜKRÉBEN. 8418. PILLANATFELVÉTEL Magyar zeneszerzés 1975-1978. (- Függelék: A kötetben szereplő zeneszerzők, zenetörténészek és előadóművészek életrajzi adatai.) [Az interjúkat készítette, az (előszó)t és az (életrajzi adat)okat írta] Feuer Mária. Bp, 1978, Zeneműkiadó, (Zeneműnyomda). 167,3 p, 271.19 cm. /Zeneélet./ Balassa Sándor (sz. 1935.), Bozay Attila, Decsényi János, Dubro­vay László, Durkó Zsolt, Fellegi Ádám, Jeney Zoltán, Kadosa Pál, Kalmár László (sz. 1931.), Kocsár Miklós, Kósa György (sz. 1897.),

Next

/
Oldalképek
Tartalom