Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. Petőfi almanach – Sarkcsillag (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, F. Sorozat 39-42. Budapest, 1992)

3043 aláírás nélküli cikkeivel, „apróságok"-kal Samassa József életéből; fényképekkel. 9151. SÁMSON MADARA ÉS EGYÉB ELBESZÉLÉSEK. írta: Gozsdu Elek, (Nagy András, Zay Miklós, Cesare Lombroso, Vittorio Bersezio.) Bp, (1905), „Érdekes Könyvtár" kiadóhivatala, (Pallas Rt. ny.-ja). 60 p. 20 cm. /„Érdekes Könyvtár" 2. évf. 4. füz,/ Ismeretterjesztő apróságokkal; rejtvényekkel. A fordítók nevét nem közli. 9152. SÁNDOR PÁL JUBILEUMI EMLÉKALBUM. Az OMKE elnöke het­venedik születésnapja és parlamenti tevékenységének harmincadik évfor­dulója alkalmából. (Szerk. Balkányi Kálmán, Horváth István [sz. 1894.] és Molnár Imre.) Bp, 1930, Kiad. az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés, (Tolnai Nyomdai Műintézet Rt.). 400 p. 30 cm. Aczél Ottóné, alsóterényi Auer Róbert, Augenfeld Lajos, Balkányi Kálmán, Ballá Vilmos, Baracs Marcell, Bárczy István (sz. 1866.), Barthos Andor, Baumgarten István, Beck Lajos, Belatiny Artúr, Benedek Sándor (sz. 1854.), Blankenberg Imre, Blumenthal Bé­la, Bodroghy József, Bódy Tivadar, Bokor Adolf, Bordács József, Böhm Bertalan, Brammer Ödön, Burger Zsigmond, Csergő Hugó, ifj. Cservinszky István, Dékány István, Deutsch Rezső, Dréhr Imre, Drucker Géza, Éber Antal, Egry Aurél, Erdős József, Exner Kornél, Feuer Sándor, Fischer Ödön, Fleissig Sándor, Földes Sándor, Fürst Gyula, Gaál Gaszton, Gál Jenő, Glücks thai Samu, Gratz Gusztáv, Grosz Rezső, Gunst Sándor, Hajdú Miklós, Hantos Elemér, Har­tenstein Ignác, Hegedűs Jenő, Hegedűs Lóránt, Helfersohn Artúr, Herczog Ede, Hirsch A Jakab, Hirsch Nándor, Hölzer Sándor, Horváth István (sz. 1894.), Horváth Lipót, Horváth Nándor, Hubert Vilmos, Huszár Károly (sz. 1882.), Iritz Nándor, Kállay Tibor (sz. 1881.), Kanitz Géza, Kecskeméthy Mihály,Kelemen Imre, Hegy­megi Kiss Pál (sz. 1885.), Knopfler Jenő, edelényi Koós Samu, Kosály Győző, Krausz Emil, Kun Benő, Ledermann Mór, Légrády Ottó, Lengyel Ernő, Lenkei Emil, Linke Károly, Magyar Bertalan, Marczali Henrik, Marschall Ferenc, Matern Ferenc, Molnár Imre, Molnár Jenő, Nádor Jenő, Nagy Andor, Nagy Emil (sz. 1871.), Nemes Kálmán, Neumann Lajos, Országh Sándor, Örffy Imre, Pál Imre, Pásztor Béla, Pásztor Miksa, rétsági Pauncz Sándor, Perényi Zsigmond, Petrovics György, Polatsik Jenő, Radó Adolf, Rákosi Jenő, Rassay Károly, Reischl Richárd, Reiss Jenő, Ripka Ferenc, Rosenfeld Hermann, Schwarcz Lajos, Scitovszky Tibor, Sebők Mi­hály, Simon Aladár, Stahler Dániel, Starnberger Rezső, Stein Emil, Strausz István, Székács Antal, Székács Imre, Szénásy Béla, Tardos

Next

/
Oldalképek
Tartalom