Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. Oláh Gábor kortársai. Petőfi állomásai (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, F. Sorozat 35-38. Budapest, 1991)

2678 Szemelvényekkel Albert István (A. I. betu'jeggyel is), Bánrévy Antal, Csányi László (Cs. L. betu'jeggyel is), Fábián Imre, Feuer Mária, Fri­deczky Frigyes, Gergely Ágnes, Juhász Előd, Kenessei András, Keré­nyi Mária, Nádor Tamás, Nikolényi István, őry István, Papp Márta, Rajk András, Székely András, Tóth Anna, Varga János, Veress End­re (Veress András néven is), Wallinger Endre (W. E. betu'jeggyel is), valamint betűjegyes szerzők: A. Gy, G. i, -i -s, K. I, L. A, -nt-, S. M. kritikáiból; szereposztásokkal; az operatársulat tagjainak névso­raival; fényképekkel. 8171. A PÉCSI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS IPARI, HÍRKÖZ­LÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA JUBILEUMI EMLÉKKÖNYVE. 1857/58­1982/83. (Szerk. [és az] előszó[t írta] Kalász Gyula. [A] köszöntő[t írta] Bárdy László.) Pécs, 1983 (1984, Kiad. a Pécsi Széchenyi István Gimná­zium és Ipari, Hírközlési Szakközépiskola Igazgatósága, Pécsi Szikra ny.). 245,1 p. 24 cm. Achátz Imréné, Blészer Jenő, Bugár Gyöngyi, Czinege Lőrinc, Em­mert Ádámné, Erhardt Imre, Galambos János, Gelencsér Mihály, Herczeg Sándor, Kalász Gyula, Kiss László, Kutas József, Papp Ró­bert, Sáfár Gyula, Zsoldos Tiborné írásaival, a közelmúltban végzett tanulók visszaemlékezéseivel; a díszünnepély műsorával; névsorok­kal; Lukács Péter, Pécsi István fényképfelvételeivel; a tanárok arcké­peivel. A grafikonokat Kerekes Mihály készítette. A borítót Regele Károlyné tervezte. 8172. A PÉCSI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA HARMINC ÉVE. 1948-1978. (Szerk. Wéber Mihály. [Bev.] Kálmánchey Zoltán.) Pécs, 1979, (Kiad. a Pécsi Tanárképző Főiskola, Pécsi Szikra ny.). 293,1 p. 24 cm. Ambrus Lászlóné, Gergely János, Jakab Zoltán, Kamarásné Váróczy Zsuzsa, Kerekes László, Komlósi Sándor, Korcsmáros Iván, Kovács Margit, Melczer Tibor, Nemes István, Selényi Géza, Soltra Elemér, Szabó Erzsébet, Szigeti Lajos, Szüts Emil, Takács József, Temesi Mi­hály, Vonyó József, Vuics Tibor, Wéber Mihály, Zukovits Imre írása­ival; névsorokkal; fényképekkel; hasonmással. A grafikonokat Tamás Károly készítette. A PÉCSI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖREI­NEK KIADVÁNYAI L. AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA /OTDK/ és az Országos Szakmai Konferencia /OSZK/ díjnyertes pályamunkái a Pécsi Tanárképző Főiskolán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom