Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. Oláh Gábor kortársai. Petőfi állomásai (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, F. Sorozat 35-38. Budapest, 1991)

2679 8173. PÉCSI TANODÁI EMLÉNY. 1861. Szerkeszti [és kiadja] a főlgymnasiumi nyolczadik osztály. Pécsett, 1861, Nyomat [ott] a lyc[eumi] ny.-ban. 115 p. 19 cm. Bergmüller Ferenc, Demerácz Nep[omuk] János, Hekinger Lipót, Kis­faludy K[ároly], Mecsekháti [Waldfogl] Károly, Rajz György, Széche­nyi [István], Szóhl Sándor, Varga Lajos, Vaszner Mihály, Vida István, Vidákovich István, Zdrahál Alajos írásaival (részben szemelvények); az osztály névsorával. Több évfolyamát nem találtam. 8174. A PÉCSI TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI KONFERENCIA ANYAGA. /1976. augusztus 24-25./ A Dunántúl településtörténete. 1767-1848. (Szerk. [és] (bev.) T. Mérey Klára.) Pécs, 1977. [Kiad. a Magyar Tudományos Akadé­mia], (készült a Nehéz vegyipari Kutató Intézet házi soksz. üzemében). 24 cm. ([A] Magyar Tudományos Akadémia Pécsi és Veszprémi Akadémiai Bizottságának értesítője 1977. II/1-2./ 1. [köt.] 343 p. Andrásfalvy Bertalan, Bencze Géza, Benda Gyula, Blázy Árpád, Dankó Imre (sz. 1922.), Draskóczy István, Faragó Tamás, Farkas Gábor, Fügedi Erik, Heckenast Gusztáv (sz. 1922.), Heiczinger Já­nos, Kállay István, Kisasszondy Éva, Kiss Géza (sz. 1891.), Kiss Má­ria, Kopasz Gábor, Kováts Valéria, Lakatos Ernő, Lendvai Anna, Mándoki László, T. Mérey Klára, Ortutay András, Regőlyi Zsolt, Sarosácz György, Simonne Tigelmann Ilona, Somkuti Éva, Székely György (sz. 1924.), Szentmihályi Imre, Szita László, Szotáczky Mi­hály, Tóth Kálmánné, Tóth Tibor, Vargha Károly (sz. 1914.), Veress Éva, Wellmann Imre előadásaival vagy korreferátumaival; irodalom­jegyzékekkel; térképvázlatokkal; német nyelvű összefoglalókkal. 2. [köt.] 281 p. Balázs László, Benczéné Nagy Eszter, Benda Kálmán (sz. 1913.), Be­zerédy Győző, Borsy Károly, Degré Alajos (sz. 1909.), Dóber Viktor, Fügedi Erik, Hegedűs Rajmund, Iharossy József, Kállay István, Ka­nyar József, Kelemen Elemér, Kotnyek István, Lobi Árpád, Mihály Ferenc, Móra Magda, Nagybákay Péter, Rajczi Péter, Rúzsás Lajos, Szántó Imre, Szaszkó István, Szita László, Tirnitz József, Tompos Er­nő, Tóth István (sz. 1913.), Vörös Károly, Wellmann Imre, Záborszky Miklós, Zinner Tibor, Zsolt Zsigmond előadásaival vagy hozzászólá­saival; irodalomjegyzékekkel; fényképekkel; hasonmásokkal; térkép­pel; angol és orosz nyelvű összefoglalókkal. 8175. PÉCSI ÚTMUTATÓ. Szerk. Török Gyula. [Pécs], 1943, [Kiad. és nyomta a] (Dunántúli Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda Rt.). 198 p. 17 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom