Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. Mai magyar elbeszélések – Naggyá lenni (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, F. Sorozat 27-30. Budapest, 1988)

tyás, Szakasits Árpád.) Bp., 1947, [A] Munkás Kultúrszövetség kiadása, (Máté Ernő ny.). 319 p., 8 1. 25 cm. Ábrányi Emil (sz. 1851.), Acsády Ignác, Ady Endre, Agárdi Ferenc, An­dics Erzsébet, Arany János, Babits Mihály, Bajcsy-Zsilinszky Endre, [Balassi] Balassa Bálint, Balázs Béla (sz. 1884.), Barcsay Ábrahám, Bartók Béla, Ba­tsányi János, Belitzky János, Benedek Elek, Berzsenyi Dániel, Bessenyei György (sz. 1747.), Bocatius János, [Antonio] Bonfini Antal, Csokonai Vi­téz Mihály, Czuczor Gergely, Dégh Linda, Dénes Tibor, Eötvös József, Er­délyi János (sz. 1814.), Erdődy János, Fáy András, Fazekas Mihály, Fejér István, Felsőbükki Nagy Pál, Gárdonyi Géza, Geréb László, Greguss Ágost, Gyóni Géza, Heltai Gáspár, Hock János, Janus Pannonius, Jemnitz Sándor, Jókai Mór, Jósika Miklós, József Attila, Juhász Gyula (sz. 1883.), Kaffka Margit, Kálti Márk, Karácsony Sándor (sz. 1891.), Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Katona József (sz. 1791.), Kazinczy Ferenc, Kemény Zsigmond, Ker­tész László, Kézai Simon, Klauzál Gábor, Kossuth Lajos, Kosztolányi Dezső, Kölcsey Ferenc, Kunfi Zsigmond, Lányi Margit, Lukács György (sz. 1885.), Madách Imre, Martinovics Ignác, Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, Muharay Elemér, Orczy Lőrinc (sz. 1718.), Pázmány Péter, Petőfi Sándor, Rabinovszky Marius, II. Rákóczi Ferenc fejedelem, Révész Mihály (sz. 1884.), Reviczky Gyula, Schalk László, Szabó Dezső (sz. 1879.), Szabó Endre (sz. 1849.), Szabó Ervin, Széchenyi István, Szentjóbi Szabó László, Szép Ignác, Szerémi György, SzigÜgeti Ede, Szimonidesz Lajos, Tán­csics Mihály, Taurinus István, Teleki Sándor (sz. 1821.), Tiszay Andor, Tompa Mihály, Tót Móric, Tóth Árpád, Tömörkény István, Tubero Lajos, Vajda János (sz. 1827.), Vas Gereben, Vörösmarty Mihály, Zrínyi Miklós (sz. 1620.) és ismeretlen szerzők írásaival (részben szemelvények), a szerzők életrajzi adataival, kuruc ének és magyar népdalok szövegével; Barcsay Jenő, Bernáth Aurél, Boros József (sz. 1821.), Czóbel Béla, Derkovits Gyula, Egry József (sz. 1883.), Ferenczy István (sz. 1792.), Ferenczy Károly (sz. 1862.), Kmetty János, Madarász Viktor, Martyn Ferenc, Munkácsy Mihály, Rippl­Rónai József, Szinyei Merse Pál, Szőnyi István (sz. 1894.), Vajda Lajos (sz. 1906.) képzőművészeti alkotásainak fényképeivel; hasonmással. Ford. Geréb László. A borító emblémáját Szandai Sándor tervezte. 6454. MUNKÁSNAPTÁR. Bp., 1941, (Felelős kiadó: Kovács Ferenc, nyomatott Bán­sági Ádám ny.-jában). 61,1 p., 1 térk. mell. 24 cm. Babay József, Csík Ferenc (sz. 1913.), Llosvay Ferenc, Dosvay Gusztáv, Kini­zsi Andor, Kovács Imre, Rónay György, Surbán Zoltán, Szabó Zoltán (sz. 1912.) írásaival, viccekkel; hasznos tudnivalókkal; naptárral; fényképekkel; térképpel; hirdetésekkel. A borítót és a hónapok fejlécét Pál György raj­zolta. Több évfolyamát nem találtam.

Next

/
Oldalképek
Tartalom