Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. Mai magyar elbeszélések – Naggyá lenni (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, F. Sorozat 27-30. Budapest, 1988)

6634. MŰVÉSZETRE NEVELÉS A CSALÁDBAN. A gyermek irodalmi, képzőmű­vészeti, filmművészeti és zenei nevelése 6—14 éves koráig. ([Az] előszóft írta] Nagy Katalin.) (Bp.), 1976, [Kiad. a] Magyar Nők Országos Tanácsa — Kossuth K., ([Bp.-i] Szikra ny.). 304,1 p., 18 t. 20 cm. Balogh Jenő, Nemeskürty István, Szabó Helga, Szabó Lőrinc, Vargha Balázs, Weöres Sándor írásaival; kottázott angol, magyar, mari, orosz, spanyol, szé­kely, török népdalokkal (részben Bfenjamin] Britten, Kodály Zoltán feldol­gozása); C. E. Brock, Gustav Doré, Heinzelmann Emma, Hincz Gyula, Jeges Ernő, Kass János, Mühlbeck Károly, Pályi Jenő, Réber László, Reich Károly, Ernest H. Shepard, Mary Shepard, Walter Trier, Vértes Marcell, [Augusta?] Webster, ismeretlen rajzolók és iskolásgyermekek rajzaival; fényképekkel; hasonmásokkal; az ajánlott könyvek jegyzékével. A borító Pap Klára mun­kája. 6635. A MŰVÉSZETTÖRTÉNET TUDOMÁNY MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI. (Szerk. Kampis Antal. Bev. Dávid Katalin.) Bp., 1963, Kiad. a Múzeumok Köz­ponti Propaganda Irodája, (Révai ny.). 72 p., 8 t. 24 cm. /[A] Művészettörté­neti Dokumentációs Központ közleményei 2./ Dávid Katalin, Entz Géza, Genthon István, Kampis Antal, Klaniczay Tibor, Major Máté, Németh Lajos (sz. 1929.), Szabolcsi Miklós, Székely György (sz. 1924.), Szigeti József (sz. 1921.), Zádor Anna tanulmányaival; Ch[arles] Barry, [Hieronymus] Bosch, Marc Chagall, [Albrecht] Dürer, Feszi Frigyes, P[aul] Gauguin, [Francisco José y Lucientes] Goya, [Pablo] Picasso, Pollack Mihály, A[ugustus] W[elby] Pugin ipar- vagy képzőművészeti alkotásainak fényképeivel, valamint más fényképekkel. 6636. MŰVÉSZETTÖRTÉNET, TUDOMÁNYTÖRTÉNET. Főszerk. [és az] (elő­szó)[t írta] Aradi Nóra. (Szerk. Timár Árpád.) Bp., 1973, A Magyar Tudomá­nyos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa — Akadé­miai K., (Akadémiai ny.). 228 p., 30 1. 24 cm. Beke László, Bernáth Mária, Galavics Géza, Kovács Éva, Németh Lajos (sz. 1929.), Szabó Júlia, Szabolcsi Hedvig, Timár Árpád tanulmányaival, a perio­dizációs vita hozzászólásainak összefoglalásával; William Blake, Edward Burne-Jones, Eugène Carrière, Louise Danse, Maurice Denis, Paul Gauguin, Gulácsy Lajos, Ferdinand Hodler, Fernand Khnopff, Gustav Klimt, Mack­murdo, Rippl-Rónai József; Dante Gabriel Rossetti, Paul Sérusier, Franz von Stuck képzőművészeti alkotásainak fényképeivel. A borító- és a kötésterv [Uray] Urai Erika munkája. 6637. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI OLVASMÁNYOK, összeáll., [a jegyzeteket és az] (előszó)[t írta] Éber László. Bp., 1909, Singer és Wolfner kiadása, (Budapesti Hírlap ny.-ja). 316 p. 23 cm. Leon Battista Alberti, Filippo Baldinucci, Matteo Bandello, Giovanni Pietro Bellori, Bernaedus, Szent Bernát, Marco Boschini, Cennio Cennini, Eugène Delacroix, [Denis] Diderot, Albrecht Dürer, André Félibien, Anselm Feuer-

Next

/
Oldalképek
Tartalom