Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. Mai magyar elbeszélések – Naggyá lenni (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, F. Sorozat 27-30. Budapest, 1988)

Kormos Sándor, Kornidesz Mihály, Köpeczi Béla, Óvári Miklós, Pándi Pál, Pozsgay Imre, Rátkai Ferenc, Rényi Péter, Szerdahelyi István, Tóth Dezső (sz. 1925.), Vitányi Iván írásaival (részben szemelvények); részletekkel mű­velődéspolitikai dokumentumokból. A borító- és a kötésterv Szántó Tibor munkája. 6614. MŰVÉSZET ÉS SZÓRAKOZÁS. Művészeti együttesek tanácsadója. (Szerk. a Népművészeti Intézet. Az anyagot összeáll. Szilágyi Dezső.) Bp., 1954, Művelt Nép K., (Egyetemi ny.). 160 p. 20 cm. Albert Béláné, Barát Mária, Fischer Ernő, Gosztola Lóránt, Győri Erzsébet, Igaz Mária, Ispánki János, Juhász Frigyes, Kaposi Edit, Karcsai Kulcsár István, Kazár Mária, Lengyel Béláné, Mesterházi Lajos, Muharay Elemér, Pór Anna, Szilágyi Dezső, Veres Péter írásaival; Kornis György rajzával; fény­képekkel. A borítót Végh Gusztáv tervezte. 6615. MŰVÉSZET ÉS TÁRSADALOM. [Ezerkilencszáznegyvenöt-ezerkilencszáz­nyolcvan] 1945-1980. Műcsarnok, Hősök tere, 1980. március 19,— április 20. [Bp., 1980], (Zrínyi ny.). [12] p. 33 cm. /Kny. a Művészet 1980. 4. sz.-ból./ Bereczky Loránd, Gergely István, Horváth György írásaival; Bajkó Anikó, Barcsay Jenő, Borsos Miklós (sz. 1906.), Csernus Tibor, Domanovszky Endre, Droppa Judit, Engelsz József, Ferenczy Noémi, Gábor István, Kon­dor Béla, Kovács Margit, Poór Bertalan, Schaar Erzsébet, Somogyi József (sz. 1916.), Szalay Ferenc (sz.T931.), Szurcsik János, Tóth Ferenc képző­vagy iparművészeti alkotásainak fényképeivel, valamint más fényképekkel. MŰVÉSZET ÉS VILÁGKÉP L. MÚLT, JELEN, JÖVŐ A MŰVÉSZET KEZDETEI ÉS KERETEI L. MÚLT, JELEN, JÖVŐ 6616. MŰVÉSZET - SZOCIOLÓGIA - KÖZÖNSÉG. (Készült a Népművelési Inté­zet oktatási osztálya gondozásában. Vál. és szerk. H. Kovács Éva.) (Bp.), [1983], Múzsák Közművelődési K., (készült a Múzsák Közművelődési K. ny.­jában). 143 p. 20 cm. /Közművelődési ismeretek 7./ Békés Ferenc, Feuer Mária, Gereben Ferenc, Heleszta Sándor, Józsa Péter, Kamarás István, S. Nagy Katalin tanulmányaival. 6617. A MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON. A honfoglalástól nap­jainkig, [írta:] Aradi Nóra, Feuerné Tóth Rózsa, Galavich Géza, Marosi Ernő, Németh Lajos [sz. 1929.]. (Készült a Magyar Tudományos Akadémia Művé­szettörténeti Kutató Csoportjában. Szerk. Aradi Nóra.) (Bp.), 1983, Gondolat (K., Athenaeum ny.). 575,2 p., 24 1. 26 cm. Aba Novak Vilmos, Alexy Károly, Alpár Ignác, Arnos Imre, Árkay Aladár, Árkay Bertalan, Bálint Endre (sz. 1914.), Balogh István (sz. 1890.), Barabás

Next

/
Oldalképek
Tartalom