Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. Mai magyar elbeszélések – Naggyá lenni (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, F. Sorozat 27-30. Budapest, 1988)

6141. MIÉRT A MUNKÁSOSZTÁLY? Riportok. (Megjelent a 30. magyar bányász­nap tiszteletére. [Az] előszó[t Lukács János?], [az] utószóft] Kapolyi László írta.) Pécs, 1980, ([Kiad. a Dunántúli Napló], készült a Pécsi Szikra ny.-ban). 160 p. 14 cm. /A Dunántúli Napló zsebkönyvtára 1./ Békés Sándor, Gazdagh István, Lombosi Jenő, Pálinkás György, Rab Ferenc, Salamon Gyula, Sarok Zsuzsa riportjaival. A borító és a belső rajz Martyn Ferenc munkája. 6142. MIÉRT CSALOGATNAK? (Szerk. és összeáll, a [Belügyminisztérium Határőr­ség Politikai Csoportfőnökség agitációs, propaganda és kulturális] BM Hör. Pol. Csfség Agit. prop. kult. osztálya.) [Bp.], 1961, Kiad. a BM Határőrség Politikai Csoportfőnökség, [Zrínyi ny.]. 159,1 p. 20 cm. Aláírás nélküli írásokkal, szemelvényekkel volt disszidensek leveleiből és visszaemlékezéseiből; arcképekkel, fényképekkel; hasonmásokkal. 6143. MIÉRT ÉPPEN JÉZUS? Második Magyar Ökumenikus Találkozó. Fuschl am See, Ausztria, 1976. április 19-25. ([Szerk. és] bev. Kalniczky György.) Róma, 1978, [A] Katolikus Szemle kiadása, (Tip. Dario e Ugo Detti). 159,1 p. 23 cm. Ballá BáÜnt, Békés Gellért, Gémes István, Horváth Árpád, Mikó Imre (sz. 1911.), Szabadi Sándor, Cs. Szabó László, Szépfalusi István, Vájta Vilmos, Vass György, Weissmahr Béla előadásaival. 6144. MIÉRT IGEN, MIÉRT NEM? 32muzsikus - a zenei közélet kérdéseiről. Szerk. [és] (bev.) Czigány György. Bp., 1973, Zeneműkiadó, (Zeneműnyomda). 149, [11] p. 19 cm. /Zeneélet./ Banda Ede, Breitner Tamás, Breuer János, Czigány György, Durkó Zsolt, Falvy Zoltán, Farkas Ferenc (sz. 1905.), Fasang Árpád, Feuer Mária, Friss Gábor, Hankiss Ilona, Hernádi Lajos, Kroó György, Losonczi Ágnes, Lukin László, Maróti Gyula, Mihály András, Molnár Antal (sz. 1890.), Nádor Ta­más, Nemes Katalin, Pernye András, Petrovics Emil, Prahács Margit, Rados Ferenc, Sándor Judit, Somfai László, Szigeti Kilián, Tari Lujza, Tátrai Vil­mos, Tusa Erzsébet, Ujfalussy József, Várnai Péter írásaival. A sorozattervet Papp Klára készítette. 6145. MIÉRT SZÉP? A magyar líra Csokonaitól Petőfiig. (Szerk. [és az] előszóft írta] Mezei Márta és Kulin Ferenc.) Bp., 1975, Gondolat K., (Franklin ny.). 527,1 p. 19 cm. Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Eötvös József, Fazekas Mihály, Kisfaludy Sándor, Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, Vösörmarty Mihály ver­seivel; Alexa Károly, Baróti Dezső, Barta János (sz. 1904.), Bazsó Júlia, Bé­nyei Miklós, Bíró Ferenc, Dávidházi Péter, Fekete Sándor (sz. 1927.), Fenyő István, Görömbei András, Julow Viktor, Kerényi Ferenc, Komlós Aladár, Korompay H. János, Kulin Ferenc, Máday István, Martinkó András, Mezei József, Mezei Márta, Nagy Miklós (sz. 1924.), Orosz László (sz. 1925.), Pálmai Kálmán, Pándi Pál, Rákos Péter, Rónay György, Szabolcsi Miklós,

Next

/
Oldalképek
Tartalom