Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. Keresztúry véndiákok albuma – Madárúton (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, F. Sorozat 19-22. Budapest, 1986)

(sz. 1843.), Kölcsey Ferenc, Kuliffay Ede, Kunoss Endre, Lévay József, Lisznyai Lisznyay Kálmán, [Majthényi Flóra] Flóra, Pap Endre (sz. 1817.), Petőfi Sándor, Rajka Teréz, Sárosi Gyula, Szabados János, Szász Károly (sz. 1829.), [Szász Károlyné] Iduna, Sze­mere Pál (sz. 1785.), Thaly Kálmán, Tisza Domokos, Tompa Mihály, Torkos László, Tóth Kálmán (sz. 1831.), Udvardy Géza, Vachott Sándor, Vachott Sándorné, Vajda János (sz. 1827.), Vida József, Vörösmarty Mihály, Zilahy Károly verseivel; Arany János, Bajza József (sz. 1804.), Csokonai Vitéz Mihály, Czuczor Gergely, Eöt­vös József, Gyulai Pál, Kisfaludy Károly, Kisfaludy Sándor, Kiss József (sz. 1843. ), Kölcsey Ferenc, Pető­fi Sándor, Tompa Mihály, Vajda János (sz. 1827.), Vörösmarty Mihály portréival (Fekete Géza és Hajdú István rajzai). Ez a könyv az 1879-ben Eperjesen megjelent "Gyöngy­sorok" c. verseskötet felére kicsinyitett mása. 4969. A MA KÖNYVE, A KÖNYV HOLNAPJA. Országos könyvé­szeti tanácskozás Békéscsabán, 1972. május 26-27. (Iro­dalmi szerk. Fábián Zoltán. Művészeti szerk. Petőcz Ká­roly.) Békéscsaba, 1973, (Megjelent a Békéscsabai Városi Tanács VB. és a Kner nyomda közös gondozásában, készült a Kner nyomdában). 71, 1 p. 23 cm. Becsei József, Bencsik István, Havasi Zoltán, Kass Já­nos, Kónya Lajos, Lengyel Lajos, Nemes Béla, Tüskés Tibor, Varga Sándor előadásaival vagy hozzászólásaival. 4970. A MA MAGYAR KÖLTŐI. Szemelvények élő magyar költők lírai terméséből. (Szerk. Pintér Jenő és Sajó Sándor. ) Berlin, 1924, Ludwig Voggenreiter Verlag Magyar Osztály, ("Concordia" ny., Bratislava-Pozsony). 74 p. 15 cm. Áprily Lajos, Babits Mihály, Bán Aladár, Bárd Miklós, Bodor Aladár, Farkas Imre (sz. 1879. ), Gyökössy End­re (sz. 1880. ), Harsányi Kálmán, Harsányi Lajos, Ja­kab Ödön, Juhász Gyula (sz. 1883.), Kosztolányi Dezső, Kozma Andor, Lampérth Géza, Madai Gyula, Mécs László, Reményik Sándor, Sajó Sándor, Sík Sándor, Szabolcska Mihály, Szávay Gyula, Vargha Gyula (sz. 1853.) verseivel; a szerzők életrajzi adataival. 4971. MA SZITÁLOK, HOLNAP SÜTÖK. Összeáll. Tarbay Ede. (Granasztói Szilvia, Horváth Mária, Marék Veronika és Stuiber Zsuzsa rajzaival.) (Bp., 1979), Móra Ferenc (Ifjú-

Next

/
Oldalképek
Tartalom