Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. Keresztúry véndiákok albuma – Madárúton (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, F. Sorozat 19-22. Budapest, 1986)

4598. "KÖZÖS ÚTON". Versek. A füzetet Orbók Attila állította össze. Kolozsvárt, 1909, Fabritius Erik és Társa Könyv­kereskedésének bizománya, (Szövetség ny. ). 45 p. 23 cm. Andor Gyula, Berde Mária, Harsányi Zsolt, Indig Ottó, Ligeti Ernő, Németh Andor, N. Pap Dezső verseivel. 4599. KÖZÖS ÚTON. Visszaemlékezések a mezőgazdasági ter­melőszövetkezeti mozgalom kialakulásának és fejlődésének Szolnok megyei történetére. (A visszaemlékezéseket gyújt., vál. és feldolg. Ács Irén, Győri Tibor, Petrák Katalin. Szerk. [és] bev. Petrák Katalin. [Az] eloszó[t írta] Andri­kó Miklós.) [Szolnok, 1980], (A Szolnok megyei Termelő­szövetkezetek megbízásából kiad. a Szolnok megyei Lap­kiadó Váll., Szolnoki ny. ). 407, 1 p. 24 cm. Bába Péterné, Bereczki László (sz. 1927.), Bihari La­jos (sz. 1927.), Boda Mihály, Bódi Imre, Csótó István, Czeglédi Sándorné, Derne János, Derne Pál, Dögei Ká­roly, Erdei László (sz. 1925.), Faragó János (sz. 1923. ), Farkas Lajosné Korsós Ilona, Gönczi Lajos (sz. 1911.), Hegyesi László, Hódos János, Horváth Imre (sz. 1908.), Juhász László (sz. 1929.), Kerékgyártó Mihályné Varga Amália, Konkoly Béla, Konti Mihály, Kovács István (sz. 1925. ), Kovács Pálné, Lovas Sándor, Lövei István, Magas László, Molnár Ferenc (sz. 1915.), Nádas Gáspár, Nagy Lajos (sz. 1933.), Nánási Ferenc, Nánási Kálmán, Nyíri Béla, Osze János, Perge István, Pintér Gyula, Szabó István (sz. 1925. ), Szilágyi András (sz. 1947.), Tóth Kálmán (sz. 1922.), Tóth László (sz. 1914.), Tóth Tibor (sz. 1952.), Vadai Lőrinc, Varga Illyés, Varjú Sándor, Vincze Mihály (sz. 1919.), Urbán Jánosné, Zsarnai György visszaemlékezéseivel; a szer­zők életrajzi adataival; a Szolnok megyei termelőszö­vetkezetek egyesüléseinek táblázataival; névsorokkal. Az illusztrációkat és a mutatókat Tóth Árpád készítette. A kötést Bokros László tervezte. 4600. A KÖZTÁRSASÁG ÉVFORDULÓJA, FEBRUÁR 1. [Az elő­szót írta] (Kállai Gyula). [Bp., 1949], Bp. Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet, (Franklin-Társ. ny. ). 76 p. 15 cm. /Magyar ünnepek [8]./ Aczél Tamás, Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Batsányi János, Csizmadia Sándor, Csokonai Vitéz Mi­hály, Darázs Endre, Fodor József (sz. 1898. ), Földeák János, Jankovich Ferenc, József Attila, Juhász Gyula (sz. 1883.), Koróda Miklós, Kuczka Péter, Petőfi Sán­dor, Raies István, Alekszej Szurkov, Tóth Gyula írá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom