Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. Gyöngyösbokréta – Az igazság tölgyfája (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, F. Sorozat 11-14. Budapest, 1984)

bízásából szerk. Lányi Márton. (Előszó: Csáky Albinná.) Bp., 1916, Grill Károly K., (Nap ny. rt.). IV, 216 p., 7 t. 22 cm. Apponyi Albertné, Berzeviczy Albert, Bókay János (sz. 1858.), Deutsch Ernő, Fenyvessy Béla, Giesswein Sándor, Grósz Emil, Herczeg Ferenc (sz. 1863.), Lányi Berta­lan, Lányi Márton, Lenhossék Mihály, Lukács György (sz. 1865.), Magyar Lajos, Matlekovits Sándor, Nékám Lajos, Neumann Árminné, Prohászka Ottokár, Sarbó Arthur, Tauffer Vilmos, Teleki Sándorné, Torday Ferenc, Verebély Tibor írásaival; az Általános Közjótékonysági Egyesület működésének történetével (1904-1915); fényké­pekkel, hasonmásokkal. 2 388. A HÁBORÚ ÉS AZ ISKOLA. Háborús előadások az Orszá­gos Paedagogiai Könyvtárban és Tanszermúzeumban. El­mondották 1915. február-március havában Friml Aladár, Gyulai Ágost, Imre Sándor [sz, 1877.], Lechnitzky Gyula, Littke Aurél, Quint József, Szabó László, Úrhegyi Alajos, Végh József. (Előszó: Gyulai Ágost.) Bp., 1915, Franklin­Társ, kiad., (Franklin-Társ. ny. ). 238, 1 p. 18 cm. 2389. A HÁBORÚ KÖLTÉSZETE. /Szemelvények./ A tanuló ifjú­ságnak írta és szerk., (bev.) Vajda Gyula. Bp., 1915, Ró­zsavölgyi és Társa kiad., (Korvin Testvérek ny. ). 224 p. 17 cm. Ábrányi Emil (sz. 1851.), Ambrus Balázs, Ballá Ignác, Barsy László, Benedek Elek, Berta Ilona, Bródy Miksa, Büky György, Csokonai Vitéz Mihály, Czóbel Minka, Ri­chard Dehmel, Ditrói Nándor, Ernőd Tamás, Endrődi Sándor, Erdős Renée, Falu Tamás, Farkas Imre (sz. 1879.), Feleki Sándor (sz. 1865.), Góbi Imre, Gyóni Gé­za, Gyulai Pál, Hangay Sándor, Harsányi Lajos, Havas István, Hegedűs István (sz. 1848.), Hevesi József, Jakab Ödön, Jászay-Horváth Elemér, Juhász Gyula (sz. 1883.), Kiss József (sz. 1843.), Kiss Menyhért, Kisteleki Ede, Kosztolányi Dezső, Kozma Andor, Lampérth Géza, Lévay József, Ernst Lissauer, Mezey Sándor, Miklós Elemér, Móra Ferenc, Németh Gyula, Nyáry Albert, Oláh Gábor, Osváth Eszter, Pakots József, Patyi István, Peterdi An­dor, Petőfi Sándor, Putnoki Béla, Rákosi Viktor, Révai Károly, Sajó Sándor, Sas Ede, Sassy Csaba, Theo Som­merland, Szabolcska László, Szabolcska Mihály, Szántó Róbert, Szász Károly (sz. 1829.), Szász Menyhért, Szá­vay Gyula, Szávay Zoltán, Szegedy Miklós, Szentimrei Jenő, Szép Ernő, Szepessy László, Szikray Gizella,

Next

/
Oldalképek
Tartalom