Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. Gyöngyösbokréta – Az igazság tölgyfája (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, F. Sorozat 11-14. Budapest, 1984)

Dániel Ferenc. - Én nem vagyok magyar? Irodalmi műsor. Szerk. Kövessi Erzsébet. - A holnap elébe. Ady-oratórium. Szerk. Debreczeni Tibor.) (Bp., 1977), Népművelési Pro­paganda Iroda [kiad. és] (ny. ). 103 p. 20 cm. /Színjátszók kiskönyvtára 200. / 2916. A HOLNAP ELÉBE. Nagy magyar hazafiak a holnap Ma­gyarországáért. (Vál. és a jegyzeteket írta Pintér József.) (Bp., 1955), Ifjúsági K., (Athenaeum ny. ). 402, 2 p., 16 t. 19 cm. Ady Endre, Apácai Csere János, Arany János, Bajcsy­Zsilinszky Endre, Balázs Béla (sz. 1884.), Bálint György, Bartók Béla, Batsányi János, Berzeviczy Gergely, Ber­zsenyi Dániel, Bessenyei György (sz. 1747.), Bolyai Já­nos, Csokonai Vitéz Mihály, Decsy Sámuel, Eötvös Jó­zsef, Fazekas Mihály, Frankel Leó, Gábor Andor, Hor­váth Mihály, Irinyi József, Jókai Mór, József Attila, Korvin Ottó, Kossuth Lajos, Kölcsey Ferenc, Landler Jenó', Lékai János, Ligeti Károly, Martinovics Ignác, Medgyes Lajos, Mentovich Ferenc, Mikes Kelemen, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, Nagy Károly (sz. 1797.), Nagy Lajos (sz. 1883.), Petó'fi Sándor, Radnóti Miklós, II. Rákóczi Ferenc fejedelem, Ságvári Endre, Sámi Lajos, Schőnherz Zoltán, Stromfeld Aurél, Szántó Kovács János, Széchenyi István, Szemere Bertalan, Táncsics Mihály, Tessedik Sámuel, Tompa Mihály, Tótfalusi Kis Miklós, Vajda János (sz. 1827.), Vasvári Pál, Vedres István (sz. 1795.), Vörösmarty Mihály, Wesselényi Miklós (sz. 1796.), Weszprémi István, Zrínyi Miklós írásaival; doku­mentumokkal; Berény Róbert, Egri Yvonne, Szentpály Zádor István rajzaival; Csokonai Vitéz Mihály, Kossuth Lajos, Kölcsey Ferenc, Petó'fi Sándor, II. Rákóczi Ferenc fejedelem, Stromfeld Aurél, Wesselényi Miklós (sz. 1796.), Zrínyi Miklós arcképeivel, képekkel, hasonmásokkal. A borítót Repcze János rajzolta. 2917. HOLNAP FELÉ. A Református Gyülekezeti Evangélizáció Baráti Társasága IV. láthatatlan konferenciája. Szerk. [és] (kiad.) Békefi Benó'. Nyíregyháza, 1943, (Orosz Károly ny. ). 152 p. 20 cm. Antal Gábor, Békefi Benó', Békefi Benó'né, Bereczky Al­bert, Ecsedy Aladár, Farkas József, Fónyad Dezső', Had­házy Sándor, Joó Sándor, Kádár Imre (sz. 1894.), Kál­nay Andrásné, Keresztes Sándorné, Kiss István, Kócsy Dánielné, Meskó Dezsó', Mészáros Gábor, Orosz Károly­né, Rauscher Béláné, Szabó Mihály, Szüle Miklós,

Next

/
Oldalképek
Tartalom