Lakatos Éva: Magyar Írás 1921–1927. Repertórium (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, B. sorozat 3. Budapest, 1973)

Repertórium - I. A Magyar írásról

67. Uj lirai estet rendez a Magyar írás március hó 1-n. 1925. 2. sz. 32. 68. Hátralékos előfizetőinket. 1925. 2. sz. 32. /Felhivás az előfizetési dijak befizetésére. / 69. A Magyar írás'előadása. I. Uj költők estje. 1925. 2. sz. Hátsó boritólap. 70. A külföldi művészeti mozgalmak. 1925. 3. sz. 48. /A jövőben több forditás lesz a folyóiratban. / 71. Lirai estélyünk. 1925. 3. sz. 48. /Rövid beszámoló a március 1. tartott előadásról. / 72. Főmunkatársaink. 1925. 6. sz. 88. /Felsorolás: Bács I/mre/ Endre, Bor Pál, Hevesy Iván, Laziczius Gyula, Mittay László, Molnár An­tal, Melléky Kornél és Strém István./ 73. Beküldött könyvek. 1925. 7. sz., 8. sz. Hátsó boritólap. 74. Előfizetőinkhez! 1925. 7. sz. 100., 8. sz. 112. /Felhivás uj előfi­zetők toborzására. / 75. Beküldött könyvek és lapok. 1925. 9. sz. 124., 10. sz. Hátsó bori­tólap. 76. Felhivás. 1925. 10. sz. 126. /Előfizetés 1926 -ra. / 77. Beküldött könyvek és lapok. 1926. 1. sz., 2-3. sz. Hátsó borító­lapok, 4. sz. 36. 78. A Magyar írás estélye a Zeneművészeti Főiskola nagytermében. 1926. 1. sz. Hátsó boritólap. 79. Francia különszám. 1926. 4. sz. 36. 80. Uj főmunkatársak. 1926. 4. sz. 36. /Ember Ervin, Lakatos Péter Pál, Reményi József, Sükösd Ferenc. / 81. Beküldött folyóiratok és könyvek. 1926. 6. sz. 45. 82. Kérelem! 1926. 7-8. sz. 58. /Az előfizetők támogatásának kérése. / 83. A Magyar írás egész évre csak 100. 000 korona. 1926. 7-8. sz. 58. 84. A "Magyar írás" előfizetési dija. 1926. 10. sz. 85. 85. Sajtóhibák. 1926. 10. sz. 85. 86. A Magyar írás 1927-es programmjáról. 1927. 1. sz. 47-48.

Next

/
Oldalképek
Tartalom