Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. Új–Vágvölgyi lap (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, A. sorozat 35-37. Budapest, 1997)

Si may Imre, Siiikovics Jenő, Stróbl Alajos, Szántó Gergely, Széchenyi Henriette, Szentgyörgyi István, Teles Ede, Tordai-Schilling Oszkár, Tóth Ist­ván, Végh Mihály, Visnyovszky Lajos, Wälder Gyula, Zádor István, Zászlós Ist­ván műveinek reprodukcióival.) 1927. 33. évf. 1. félév 1-26. sz. Újév-jún. 26. 728 p. 2. félév 27-52. sz. júl. 3-Karácsony. 740 p. Mell. Ingyen mutatványsz. Herczeg Ferenc: Az oszlopos óra c. elbeszélésével, Farkas Imre, Karinthy Frigyes, Rákosi Jenő, Zilahy Lajos és mások írásaival. 28 p. (Andai Ernő, Bakonyi László, Balassa József, Ballá Ignác (¥ Aignac, Gereblye), Barcsai Fehér Géza, Bársony István, Barsy K. Irma, Benedek Elek, Benedek Géza. Bódás János, Bónyi Adorján, Boross Sándor, Császár Elemér, Csathó Kálmán, Csermely Gyula, Csomorkányi Pál, Dánielné Lengyel Laura, Décsi Im­re, Dobosi Pécsi Mária, Dömötör István, Drasche-Lázár Alfréd, Erdős Renée, Erdélyi József, Erdősi Károly, Erdősy Sarolta, Falu Tamás, Farkas Imre, Fcjcrváry Géza, Feleki Sándor, Feszty Árpádné, Fodor Gyula, Forbáth Sándor, Gracza János, Gyökössy Endre, Halasi Andor, Haraszthy Lajos, Harsányi Zsolt, Hegedűs Lóránt, Hcrczeg Ferenc, Horváth József, Illés Endre, Illy János, Izsák­né Székely Erzsi, Jászai Mari, Jászay-Horváth Elemér, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes, Kcrényi Béla, Kertész Mihály, Klebclsberg Kunó, Kodolányi János, Kosáryné Réz Lola, Kosztolányi Dezső, Kozma Béla, Kőszeghy István, Krúdy Gyula, Kunszery Gyula, Kupcsay Felicián, Lakatos Lászlóné, Lampérth Géza, Lázár István, Lenkei Henrik, Lőrincz Miklós, Lőrinczy György, Lyka Károly (Számadó János), Majthényi György, Miklós Jenő, Móra Ferenc, Nagy Endre, Nyáry Adolf, Pálffyné Gulácsy Irén, Páskuj Endre, Pásztor József, Pékár Gyula, Petri Mór. Radnai Miklós, Rákosi Jenő, Rónai Pál, Róth Gyula, Ruzitska Mária, Sárváry Dezső, Sas Ede, Siklóssy László, Somlyó Zoltán, Surányi Miklós, Szabolcska Mihály, ifj. Szász Károly, Szathmáry István, Szécsi Lajos, Székely István. Székely János, Szenes Béla, Szép Ernő, Szolchányi Károly, Szomaházy István, Sztrókay Kálmán, ifj. Tábori Róbert, Telekes Béla, Teleki Sándorné (Szikra), Terescsényi György, Thoroczkai Vigand Ede, Török Frigyes, Várdy Miklós. Varjú Elemér, Vécsey Leó, Vitéz Miklós, Voinovich Géza, ifj. Wlassich Gyula, Zoltán Vilmos írásaival", Aggházy Gyula, Barkász Lajos, Batthyány Gyula, Bcndéné K. Friderika, Benkhard Ágost, Birly István, Bory Jenő, Böhm Pál, Brocky Károly, Csillag István, Csók István, Dankó József, Demeczkyné Volf Irma, Esscő Erzsébet, Fadrusz János, Fényes Adolf, Friml Géza, Fülöp Elemér, Fürcdi Rikárd, Gáthy Zoltán, Glatz Oszkár, Göndör Károly, Greguss Imre. György Lajos, Hegedűs Sándor, Horvai János, Istókovits Kálmán, Kallós Ede, Karcsay Lajos, Kéméndy Jenő, Kerger Ferenc, Kerny István, Kisfaludi Stróbl Zsigmond, Kövesházy Kalmár Elza, Kuzmik Lívia, László Fülöp, Lehel Mária, Lötz Károly, Lux Elek, Marastoni Jakab, Márk Lajos, Megyer-Meyer Antal, Moldovan Béla, Munkácsy Mihály, Mühlbeck Károly, Orbán Antal, Őrsy Sándor, Paczka Ferenc, Pásztor János, Pérely Imre, Peltenkofcn Ágost, Pólya Tibor, Reményi József. Rcmscy Jenő. Révész Imre, Rippl-Rónai József, Rozgonyi László, Say Géza, 3085

Next

/
Oldalképek
Tartalom