Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. Magyar Színház–Napkelet (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, A. sorozat 14-16. Budapest, 1979)

Kották: l.sz. (jan.2.): Szász Károly: Hazámhoz, zene: Zsarnoviczky György — Petőfi Sándor: Népdal, zene: Szénfi Gusztáv, Losonczy Gusztáv: Nemzeti bordal, zene: Nyizsnay Gusztáv, 19.sz. (máj.8.): Madarász Jenő csárdása, 30.sz. (júl.24.): Székely népdalok. (Ábrái Károly, Aradi Béla, Aszalay József, Aszalay Károly, Bálás Antal, Balázs Sándor, Balogh Alajos, Balogh (Almási) Tihamér, Balogh Zoltán, Bényei István, Bernát Gáspár, Bibók Lajos, Boross Mihály, Boruth Elemér, Bulcsú Károly, Concha Károly, Csapó Kálmán, Csávolszky Lajos, Csermely Sándor, Csuthy Zsigmond, Czobor Kornélia, Dallos Gyula, Dalmady Győző, Dus László (Dalmi), Farkas Fe­renc, Fejes István, Fekete Lajos, Galgóczy Károly, Halász Dezső, Hevesy Géza, Honffy Géza, Horváth Sándor (Ládonyi), Jánosi Gusztáv, B.Kajdacsi István, Kál­mán Károly (Hermina), Kalmár Róza, Kánya Emilia (Emilia), Kiss Károly, Kisteleki Ede, Komócsy József, Környei János, Körösy Sándor, Kőváry László, Kövér Lajos, Kubinyi Lajos, Kuliffay Ede, Kulini Benő, Lauka Gusztáv, Lisznyai Kálmán, Losonczy László, Madarász Jenő, Majthényi Flóra, Marikovszky György, Matko­vich Pál (Bűs vitéz), Németh János, Oláh Károly, Orbán Pető, Ordódy István, Or­módy Bertalan, Oroszhegyi Józsa, Ozoray Árpád, Petőfi Sándor, Remellay Gusz­táv, Reményi Katalin, Rózsaági Antal, Sal Ferenc, Sárosi Gyula, Somogyi Gyula, Soós Miklós, Spetykó Gáspár (Avar), Szabados János, Szász Károly, Szeghy Miklós, Szelestey László, Szemenyei József (Menyei), Szilágyi Sándor, Szokoly Viktor, Szülik József (Kuthen), Thaly Kálmán, Tompa Mihály, Tóth Endre, Tóth Ferenc, Tuboly Viktor, Ujváry Lajos, Vachott Sándorné, Válkai Imre, Várady Gusztáv, Vecsey Sándor, Vereby Soma, Vértesi Arnold, Virág Lajos, Vörös Eszter, Wohl Janka, Zlinszky István Lásaivaí.) 1860. 4.évf. 1-51/52.SZ. jan.l-dec.23., 6 t., 1 kotta. Mell. előfizetési felhívások 6.sz. (febr.5.): Kuliffay Ede kötete, Űj Idő c. lap, 13.sz. (márc.25.): Hunok harca c. műlap és ös eredeti magyar zenedarabok, 27.sz. (júl. 1.): Hölgyfutár, Fortschritt, Borászati Lapok, 37.sz. (szept.9.): Haan Rezső: Fátyol­képek, Khern Ede: Az utolsó czaporog, 40.sz. (szept.30.): Népújság, Sarkady Ist­ván: Történet és szerelem, 5 l/52.sz. (dec.23.): Budapesti Képes Lap. Vahot Imre a Budapesti Képes Újságot (sic!) „politikai színezetű, egyetemes lap"­ként kívánta beindítani a Napkelet helyett. Csak 4 száma jelent meg, a lefoglalt 5-ik szám után megszűnt. L. 99. tételt. Táblák: l.sz. (jan. 1.): Vizkelety Béla: Eger várának hősi megvédése 1552-ben, Magyar dalidó 1860-ban, 6.sz. (febr.5.): Magyar divatábrák, 9.sz. (febr.26.): Mennyegzői díszöltözék — Tavaszi magyar viseletek, 27.sz. (júl.l.): Nyári magyar viselet, 46. sz. (nov.l 1.): Nemzeti divatkép 11 alakkal. Kotta: l.sz. (jan.l.): Vörösmarty szózata. (Ábrái Károly, Ács Károly, Balázs Sándor, Bálint Gyula, Balogh Alajos, ifj. Balogh Gyula, Balogh Zoltán, Barsi József, Benic^ky Emil, Bernát Gáspár, Bibók Lajos, Bolgár Emil, Boross Mihály, Bulcsú Karc,, Csáky Alfonz, Csapó Kálmán, Csávol-

Next

/
Oldalképek
Tartalom