Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. Magyar Színház–Napkelet (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, A. sorozat 14-16. Budapest, 1979)

1 l.sz. (márc. 19.): Komlókerti életkép, 12.sz. (márc.26.): Varsányi: A Mármaros­szigeti református egyház és tanoda külseje, templom, főkapuja, ablakai, 13 sz. (ápr.2.): Divatkép, 14.sz. (ápr.9.): Valerio: Magyar díszöltöny, 17.sz. (ápr.30.): Selmecbánya tájképe, 21.sz. (máj.28.): Giergl Alajos: Búslakodó leány, 23.sz. (jún. 11.): Sárosi Gyula arcképe, 25.sz. (jún.25.): Zalaegerszeg tájképe, 26.sz. (júl. 5.): ifj. Lendvay Márton mint Bod Vörösmarty Marót bán c. szomorújátékában, 32.SZ. (aug. 16.): Valerio: Csinos gazda, 35.sz. (szept.6): Kemense és Turtul-kune vezérek arcképei, 36.sz. (szept. 13.): Major István: Nagy-Várad tájképe, 37.sz, (szept. 20.): Nagy-Várad legkitűnőbb pontjai, 39.sz. (okt 4.): Kayser: S ina Simon arcképe, 44.SZ. (nov.8.): Boross Mihály arcképe, 45.sz. (nov. 15.): Vizkelety Béla: A Hunyadi­ház diadalünnepe. Kották: 8.SZ. (febr.26.): Nyizsnay Gusztáv: Irén-csárdás, 22.sz, (jún.5.): Magyar dalok Losonczy Lászlótól, zene: Egressy Sámuel, 43.sz. (nov.l.): Simonffy Kálmán: Ciprus-lombok. A borítólapokon levelezés, könyv- és folyóirathirdetések, képtalányok, kották. (Ábrái Károly, Arany János, Balázs Frigyes, Balog István, Balogh (Almási) Tihamér, Balogh Zoltán, Berecz Károly, Bernát Gáspár, Boross Mihály, Börzöli Gábor, Bul­csú Károly, Concha Károly, Csuthy Zsigmond, Czelder Márton, Dalmady Győző, Dömény József, Elekes Kálmán, Erdélyi János, Erdélyi József, Fekete János, Feke­te Lajos, Győry Vilmos, Halász Dezső, Hamary Dániel, Jámbor Pál (Balaton), Kál­lay István, Kánya Emilia, Kelecsényi József, Kiss László, Kósa Gusztáv (Magyari), Kovách László (Csatáry Ottó), Környei János, Kőváry László, Kubinyi (Szoboki) Ferenc, Lisznyai Kálmán, Lonkay Antal, Losonczy László, Marikovszky Gábor, Matkovich Pál (Bús vitéz), Matók Béla (Zajtai István), Mátray Gábor, Medgyes Lajos, Ney Ferenc, Nyilas Samu, Obernyik Károly, Orbán Pető, Oroszhegyi Józsa, Pájer Antal, Petőfi Sándor, Remellay Gusztáv, Reményi Katalin, Sal Ferenc, Sárosi Gyula, Simonffy Kálmán, Spetykó Gáspár (Avar), Sulyovszky Ignác, Szabó Ignác, Száva Farkas, Szelestey László, Szendrey Júlia, Szüágyi István, Szini Károly, Szo­koly Géza (Garam), Szokoly Viktor, Szőllősy Benő, Szülik József (Kuthen), Thaly Kálmán, Tarkányi Béla, Tóth Endre, Tuboly Viktor, Vachott Sándorné, Vahot Im­re, Vajda Péter, Válkai Imre, Vida József, Wohl Janka, Zalár József, Zlinszky István írásaival.) 1858. 2.évf. l-52.sz.jan.3-dec.26. 832 p., 12 t., 2 kotta. A 10. számot (márc. 7. ),Jcözbejött elháríthatatlan akadályok miatt nem lehetett szétküldeni" MelL előfizetési felhívások: 7.sz. (febr. 14.): Lendvay Márton arcképe, 23.sz. (jún.6.): Napkelet második féléve, 25.sz. (jún.20.): Fribeisz István kötete, 50.sz. (dec. 12.): Buda Sándor — Krupinszky János: Magyarország művelődésének történe­te, 5 l.sz. (dec. 17.): Kerti gazdaság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom