Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. Magyar Színház–Napkelet (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, A. sorozat 14-16. Budapest, 1979)

1893. 2.évf. l-53.sz.jan.l-dec.31. 508 p. Mell. 44.SZ. (okt.29.), 52.sz. (dec.24.): Stromp László: A vágsellyei iskolamester. l-2.füz. (Baksay Sándor, Csengey Gusztáv, Czékus László, Dingha Sándor, Duka Tivadar, Exner Győző, Gaál Mózesné, Kemény Gyula, Kenessey Béla, Keszi Hajdú Lajos, Payr Sándor, Péteri Pál, Prém József, Raffay Sándor, Samarjay Károly, Sántha Károly, Szabolcska Mihály, Szlávik Mátyás, Tóth Pál, Török István, Várnai Sándor írásaival.) 1894. 3.évf. 1-52.SZ. jan.7-dec.30. 616 p. 14.SZ. (ápr. 15.) helyesen: ápr.8. Mell. l.sz. (jan.7.): Stromp László: A vágsellyei iskolamester. 3.füz. (Albert József, Baksay Sándor, Czékus László, Exner Győző, Forgách Endre, Gaál Mózes, Gaál Mihály, Goldberger Miklós, Győry Loránd, Holéczy Zsigmond, Jámbor Lajos, Jánossy Zoltán, Jókai Mór, Kemény Gyula, Keszi Hajdú Lajos, Lampérth Géza, Masznyik Endre, Mikler Gusztáv, Payr Sándor, Péteri Pál, Prém József, Réz László, Sántha Károly, Schöpflin Aladár, Szabolcska Mihály, Tolnai Lajos, Tolnai Vilmos, Vojtkó Pál, Wéber Samu, Zombori Andor írásaival.) 1777. A MI SZAVUNK A Középiskolai Ifjúság Országos Szövetségének és a Középiskolások Kulturális Egyesü­letének hivatalos lapja. Budapest. Szerk. Palágyi Menyhért, Ráskay László. 1919. l.évf. l.sz. febr. 15. 32 p. (Babits Mihály (int.), Bartók Tibor, Faludi János, Földes Jolán, Hirschfeld Lajos, Juhász Andor, Kolos Endre, Mende László, Szerb Antal írásaival.) Bejelenti, hogy fuziDnált a Perényi István szerkesztette A JÖVŐ TOLLA című if­júsági folyóirattal. (Példánya ismeretlen.) 1778. A MI SZAVUNK A kaposvári Somssich Pál gimnázium Virág Benedek önképzőkörének szépirodalmi lapja. Kaposvár. Szerk. Debreczeni László, Pap Antal. Szellemi elődje: 1936. febr. 15 - ápr. 15: GIMNAZISTÁK. 1941. l.évf. 1—4.SZ. jan.l-igéret hava.

Next

/
Oldalképek
Tartalom