Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. Magyar Színház–Napkelet (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, A. sorozat 14-16. Budapest, 1979)

szky Lajos, Csermely Sándor, Czelder Márton, Czobor Kornélia, Dalmady Győző, Degré Alajos, Dömény József, Erdélyi József, Fejes István, Fekete János, Futó János, Halász Dezső, Honffy Géza, Ihász Márton, Jánosi Gusztáv, Kalmár Róza, Kalmár Tivadar, Karaj esi Ferenc, Kazár Emil (Emil), Kiss László, Komócsy József, Konkoly Dezső, Kormos Béla, Környei János, Kőrösy Sándor, Kuliffay Ede, Kulini Benő, Lisznyai Kálmán, Losonczy László, Marikovszky Lajos, Németh János, Nyi­las Samu, Obernyik Károly, Oláh Károly, Oroszhegyi Józsa, Ozoray Árpád, Papp (Bocskai) Lajos, Rákosi László, Remellay Gusztáv, Roboz István, Sal Ferenc, Sárosi Gyula, Simonffy Kálmán, Somogyi Gyula, Somogyi Ignác, Soós Miklós, Spetykó Gáspár (Avar), Szabados János, Szabó János r'zendrey Júlia, Szilágyi István, Sza­koly Viktor, Tamásfí Gyula, Thaly Kálmán, Tompa Mihály, Tóth Ferenc, Urváry Lajos, Urményi Lajos, Vachott Sándor, Válkai Imre, Várady Gusztáv, Vas Gereben, Verebéy Soma, Veréczy Júlia, Virág Lajos, Wohl Janka, Zlinszky István írásaival.) 1862. l-39.sz.jan.5-szept.28. 544 p. (Bálint Gyula, Bényei Gábor, Csermely Sándor, Dózsa Dániel, Fekete Lajos, Haan Rezső, Honffy Géza, Keleti Teréz, Kelmenfy László (Csákány László), Kiss Rezső, Konkoly Dezső, ifj. Kun Pál, Lonkay Antalné Tóth Jolán (Lolli), Marikovszky Gá­bor, Mezőfi Manó, Muzsnai Pál, Osváth Lajos, Papp (Bocskai) Lajos, Rákosi László, Somogyi Gyula, Szana Tamás, Székely Ádám, Szováthy Lajos, Vahot Imre, Válkai Imre írásaival.) 1955. NAPKELET Irodalmi és kritikai folyóirat. Kiad. Magyar Irodalmi Társaság. Budapest. Szerk. Tormay Cecil , 1937.jún.l: Kállay Miklós. Szünetelt: 1927. júl. - okt.l. Szellemi utódja: 1940. szept.ó - 1944. szept. 15: HÍD. 1923. l.évf. l.köt. l-5.sz.jan.-máj. 496 p. 2.köt. 6-lO.sz. jún.-dec. 497-1000.p. (Áprily Lajos, Aradi-Szabó István, Balogh Endre, Balogh Jenő, Bardócz Árpád, Baros Gyula, Bartóky József, Berde Mária, Boross Sándor, Brisits Frigyes, Csanády György, Csapody István, Csöndes Pál, Csűrös Zoltán, Dékány István, Dóczy Jenő, Domancvszky Sándor, Eckhardt Sándor, Erdélyi József, Farkas Gyula, ifj.Fáy Aladár, Fehér Géza, Felvinczi Takács Zoltán, Fest Sándor, Forbáth Sándor, Galamb Sándor, Graff Kálmán, Gulyás Sándor, Gyallay Domokos, Hajnal István, Harmatzy -Simon Lóránt, Hartmann János, Hekler Antal, Herczeg Ferenc, Hoffmann Edit, Horger Antal, Horváth János, Jókay Lajos, Kacsó Sándor, Kapossy János, Kastner Jenő, Kerecsényi Dezső, Klebelsberg Kunó, Kodály Zoltán, Komáromi János, Kom­játhy Aladár, Kortsák Jenő, Koszó János, Kuncz Aladár, Kürthy György, Lendvai

Next

/
Oldalképek
Tartalom