Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok H–K (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A. sorozat 6-7. Budapest, 1975)

1857. 8. évf. 1-298. sz. jan.2-dec. 31. 1298 p., 38t. (divatképek, képtalá­nyok, hímzetrajzok és 8.sz. (jan. 12.): kő rajz Than Mór Mohács c. csataképéről, 49. sz. (márc. 2.): Barabás Miklós: Fáncsi Ilka mint Julia, 50. sz. (márc. 3.): Barabás Miklós: Szigeti József mint Viola, 74. sz. (ápr.l.): Tavaszé, allegóriái kép, 75. sz. (ápr. 3.): Than Mór arcképe, 106. sz. (máj. 9.): kotta: Farkas Miliály zeneszerze­ménye, 115. sz. (máj. 20.): Barabás Miklós: Család virágai, 131. sz. (jun.10. ): Barabás Miklós: L. Hol ló sy Kornélia jelmezképe, 132. sz. (jun.22.): Barabás Miklós: Munkácsi Flóra arcképe, 147. sz. (júl. 1.): Beöthy László arcképe, 148. sz. (júl. 2.): Forrayné Brunszvik Julia arcképe, 184. sz. (aug. 13. ): Wenkheim Krisztina jelmezképe, 187. sz. (aug. 18.): Némethy György jelmezképe, 208. sz. (szept. 14.): Udvarhelyi Miklós arcképe, 235. sz. (okt. 15.): Katona József szob­rának tervrajza, 236. sz. (okt. 16. ): Szerdahelyi Kálmán mint Fod~ rák Miliály, 237. sz. (okt. 17.): Frank Ignác arcképe + kotta: Frank Ignác: Kocsmáros vagyok én! 268. sz. (nov. 23.): Abonyi Lajos arc­képe, 282. sz. (dec. 10.): kőrajz Orlay Petrich Soma: Petőfi Debre­cenben, 290. sz. (dec. 19.): Benza Károly jelmezképe. ) Apr.29. helyesen: 97.sz., ápr.30. helyesen: 98.sz., máj.l. he­lyesen: 99. sz. Mell. (előfizetési felhívások): 30. sz. (febr. 7.): Pesti Napló, 41. sz. (febr. 20.): Vas Gerel>en müvei, 53. sz. (márc. 6.): Pesti Napló, 56. sz. (márc. 10.): Színházi Naptár 1858-ra, 67. sz. (márc. 23.): Thaly Kálmán versei, 140. sz. (jún.22.): Magyar Posta, 191. sz. (aug.24.): Szőnyi Pál növelde programja, 264. sz. (nov. 18.): Matók Béla müvei, 278. sz. (dec. 4.): Kempelen Riza beszélyei, 293. sz. (dec. 23.): Szelestey László: Huszárok könyve. (Abonyi Lajos, Balogh István, Beöthy László, Berecz Károly, Bu­lyovszky Lilla, Dalmady Győző, Degré Lajos, Jósika Kálmán, Ká­nya Emilia (Emilia), Kemény Zsigmond, Kempelen Riza, Kövér Ilma, Lauka Gusztáv, Lévay József, Lisznyai Kálmán, Majthényi Flóra (Flóra), Matkovich Pál (Bús Vitéz), Petőfi István, Roboz Ist­ván, Szász Károly, Szelestey László, Szemere Miklós, Tarkányi Béla, Thaly Kálmán, Tóth Endre, Tóth Kálmán, Vachott Sándorné, Vadnai Károly, Vajda János, Vértesi Arnold, Vida József írásaival.) 1858. 9.évf. 1 -299.SZ. jan. 2-dec. 31. 1200 p., 29 t. (divatképek, képta­lányok, hímzés- és szabásminták ; valamiiit l.sz. (jan.2.): Petőfi Debrecenben, 25. sz. (febr.l.): Kempelen Riza gyaszkereuî képe, 26. sz. (febr. 3.): Egressy Gábor mint Dózsa György, 36. sz. (febr. 15.): Ira Aldrige, Mungo szerepében, 57. sz. (márc. 11.): Lendvay • Márton a gyászravatalon, 235. sz. (okt. 14.): Teleky "Bickersteth Johanka arcképe, 236. sz. (nov. 26.): Simonffy Kálmán zeneszerze­ménye, dec.24"tői: Csokonai a csikóbőrös kulaccsal.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom