Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok H–K (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A. sorozat 6-7. Budapest, 1975)

1942. 4. évf. 1-24. sz. jan. 1-dec. 15. (Almásy József, Ambrus Géza, Antal László, Aprily Lajos, Arató András, Babits Mihály, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Bálint Sándor, Ballá Antal, Bárdosi Németh János, Bodor Aladár, Borbély Mihály, Dallos György, Demény Magda, Devecseri Gábor, Elekfi László, Eöry Péter, Erdősi Jenő, Erős János, Ervin Gábor, Fehér Mátyás, Füsi József, FUzesséry Katalin, Gagybátori É. László, Geréb László, Gogolák Lajos (Argus), Gyergyai Albert, Halácsy Dezső, Horváth Béla, Horváth Richárd, Horváth Sándor, Ispánki Béla, Joó Tibor, Kállai Ernő, Kálmán László, Kelemen János, Képes Géza, Keresztury Dezső, Kéry László, Keszthelyi Nándor, Kocsis Béla, Kodály Zoltán, Kósa János, Kunszery Gyula, Lengyel Balázs, Lónyai Elemérné, Lovass Gyula, Makay Gusztáv, Már ai Sándor, Nagy Tibor, Paku Imre, Passuth László, Perr Viktor, Prohászka Ottokár, Reményik Sándor, Serédi Jusztinián, Sík Sándor, Simándi Béla, Somogyi József, Sprenger Mária Mercedes, Surbán Zoltán, Cs. Szabó László, Szabó Zoltán, Szávai Nándor, Szedő Dénes, Székely László, Szekeres Károly, SzekfU Gyula, Szende Zoltán, Szirmai Borbála, Szövérffy József, Tóth László, Vághidi Ferenc, Végh György, Vincze László, Weninger Antal, Zolnai Béla írásai­val.) 1943. 5. évf. 1-24.SZ. jan. 1 "dec. 15. (Acsay Tiharmér, Almásy József, Angyal Dávid, Aprily Lajos, Arató András, Babits Mihály, Bálint Sándor, Bárdosi Németh János, Bernáth Aurél, Boldizsár Iván, Borbély István, Csetényi József, Demény Magda, Devecseri Gábor, Dsida Jenő, Egyed István, Erős János, Ervin Gábor, Fekete Béla, Fenyvesi Jeromos, Frey András, FUzesséry Katalin, Gács György, Gogolák Lajos (Argus), Granasz­tói-Rihmer Pál, Gyergyai Albert, Halácsy Dezső, Halász Gábor, Hanskarl Erzsébet, Hermann Egyed, Horváth Béla, Horváth Richárd, Horváth Sándor, Illyés Gyula, Imre Jenő, Jancsó Imre, Juhász Gé­za, Julier Ferenc, Kállai Ernő, Kecső István, Kelemen János, Ke­resztury Dezső, Kiss Szaléz, Korondi András, Krenner Miklós (Spectator), Kunszery Gyula, Lengyel Balázs, Ligeti Ernő, Loványi István, Lőrincz Ferenc, Mándy Stefánia, Nagy Klára, Nagy Tibor, Nemes Nagy Ágnes, Oltványi Imre, Ortutay Gyula, Pálffy Géza, ifj. Pallavicini György, Passuth László, Preszly Elemér, Reményik •­Sándor, Révai Erzsébet, Serédi Jusztinián, Sík Sándor, Simándi Béla, Somogyi Antal, Szabó Zoltán, Szalay Mátyás, Szávai Nándor, Székely László, Szekeres Imre, Szekeres Károly, SzekfU Gyula, Szende Zoltán, Szentimrei Jenő, Szilágyi János György, Szirmai Borbála, TUz Tamás, Vásáros Rezső, Végh György, Vértes István, Vincze László, Weninger Antal, Zolnai Béla írásaival.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom