Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok E–F (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A. sorozat 3. Budapest, 1974)

1890. 15. évf. l;104.sz. jan. 1 "dec. 31. (Benedek Árpád, Hevesi József, Iványi Ödön, Mikszáth Kálmán, Se _ bó'k Zsigmond, Vértess József Írásaival. ) 1891. 16. évf. Példányai ismeretlenek. 1892. 17. évf. A 90. sz. (nov. 30. ) kivételével példányai ismeretlenek. 1893. 18. évf. 4-23. sz. jan. 14-márc. 22., H.: 1-3, 24- ? (Kóbor Tamás és Vértes József Írásaival.) 1894. 19. évf. Példányai ismeretlenek. 1895. 20. évf. 1-59.SZ. jan. 3"dec. 25. 1896. 21. évf. 1-52.SZ. jan. 1 "dec. 24. (1895-1896 között Abonyi Árpád, Ágai Béla, Chalupka Rezső, Csu­kássi Jenő, Endrődi Sándor, Hevessi József, Herczeg Ferenc, Jókai Mór, Kazár Emil, Kozma Andor, Makai Emil, Martos Ferenc, Mil­kó Izidor, Palágyi Lajos, Pásztor Árpád, Rudnyánszky Gyula, Sas Ede, Somló Sándor, Szabőné Nogáll Janka, Szőllősi Zsigmond, Tá­bori Róbert, Timár Szaniszló, Újvári Béla, Vértesi Arnold, Vérte­si Gyula, Zsoldos László Írásaival. ) 1897. 22. évf. 1-53. sz. jan. l-dec. 30. 1898. 23. évf. 1-53.SZ. jan.6-dec.29. (1897-1898 között Abonyi Árpád, ifj. Ábrányi Kornél, Benedek Elek, Chalupka Rezső, Endrődi Sándor, Herczeg Ferenc, Jakab Ödön, Krúdy Gyula, Laczkó Andor, Makai Emil, Milkó Izidor, Molnár Fe­renc, Pásztor Árpád, Rákosi Viktor (Sipulusz), Rudnyánszky Gyula, Sas Ede, Szabolcska Mihály, Szász Károly, Szomaházy István, Ti­már Szaniszló, Váradi Antal, Vértesi Arnold, Vértesi Gyula Írásai­val. ) 487. FÉNY Szépirodalmi hetilap. Budapest. Szerk. Losonczy József, Kovács Mátyás. 1932. 5. évf. 1-8. sz. jan. 6-febr. 24. l.évf. 9-52. sz. márc. 1-dec.28. Az oldalszámozott borítólapokon elbeszélések, rajzok, impresszum adatok. (Bán Endre, Baróti Zoltán, Bibó Lajos, Bródy Lili, Csurka Péter, Dávidné Gáspár Margit, Galambos János, Görög László, Hesz Fe­renc, Kellér Andor, Komor István, Kristóf Károly, Lengyel Jó­zsef, Nagy György, Nyiri Tibor, Radó Sándor, Surányi Miklós, Szinetár György Írásaival. )

Next

/
Oldalképek
Tartalom