Kéry Gyula szerk.: Petőfi könyvtár 26. A Petőfi-ház története és katalógusa (1911)

Előfizetők névjegyzéke

156 l'etőfi-Könyvtár Murányi Ödön urad. tiszttartó, Szaniszló. Muth Mihály polgárm. hiv. fogaim., Kolozsvár. Mtíller Béla állami tanitó, Temes-Kubin. Müller Ferencz jegyző, Ujpécs. Dr. Müller Ferencz ügyvéd, Hódmezővásárhely. Müller Ferenczné épitővezető neje, Szombathely. Müller György művezető, Budapest. Müller Irén m. kir, javitó int. családfő, Rákospalota. Müller János, Budapest. Müller Mártha áll. tanítónő, Felsőmislye. Nagy Réla aljegyző, Bittor. Nagy Ernő kir. albiró, Hód­mezővásárhely. Nagy Ferencz áll. tanitó, Makó. Nagy Gábor p. ü. titkár, Nagy­károly. Nagy Gábor közs. irnok, Békés. Nagy Ignácz, Budapest. Nagy Imre árv. ülnök, Szentes. Nagy István urad. főgépész, Nagyszénás. Nagy jános Lipótmezei elme­gyógyint. gépésze, Budapest. Nagy Jenő fogász, Kolozsvár. Nagy József állami tanitó, Szeged Nagy Kálmán m. kir. számtiszt, Temesvár. Nagy Károly p. ü. főbiztos, Ujarad. Nagy Lajos polgármest. hiv., Kolozsvár. Nagy László urad. kasznár, Érpatak. Nagy Márton tanitó, Oros. Nagy Mihály r. k. kántortanító, Szádalmás. Nagy Péter siketnéma intézeti igazgató, Kolozsvár. Dr. Nagy Sándor vm. főorvos, Sepsiszentgyörgy. Dr. Nagy Sándor honv. főorvos, Szamosujvár. Nagygyőri Barna p. ü. biztos, Pápa. Napholtz Jenőné, Nagy­becskerek. Nasibém Domokos késesüzlet tulajdonos, Nagyvárad. Naui János róm. kath. tanitó, Temes-Ujfalu. Naumann Lipót, Wien. Nádai Kálmán segéd-lelkész, Selmeczbánya. Nádházy Gyula városi jegyző, Gyula. Nádor Gyula nagy dohány­tőzsde keresk., Pancsova. Nádor Lajos iparművész, Budapest. Nedert Leo hivatalnok, Fiume. Dr. Nedici György kir. jogügyi fogalmazó, Budapest. Nemecz Dezső gyógyszerész, Debreczen. Nemecz Gyula női szabó, Arad. Nemes Gyula honv. hadnagy, Sopron. Nemes János állomásfőnök, Sárbogárd. Nemes Jánosné, Rákospalota. Nemes Jenő igazg., Budapest. Nemes Károly pü. titkár, Makó. Nemes Miksáné m. kir. állat­orvos neje, Szombathely. Nemesdfalvi József siketnéma int. tanár, Pozsony. Nemeskey Andor plébános, Békéscsaba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom