Kéry Gyula szerk.: Petőfi könyvtár 26. A Petőfi-ház története és katalógusa (1911)

Előfizetők névjegyzéke

148 l'etőfi-Könyvtár Kastl Giuseppe Magy. Horvát tengerhaj, rt. hiv., Fiume. Kassay Farkas Miklós m. kir. áll. számt. Alsójára,Torda-m. Kassics Berta postám., Bpest. Kaszás Sándor s. jegyző, Dobróköz Katkics Gyula kir. járásbiró, Szentes. Katona Ambrus tanitó, Oláh­Homorog. Bihar-m. Katona János közs. pénztáros, Salgótarján. Katonka Lajos p. ü. igazg. tanácsos, Temesvár. Katics Vilmos áll. isk. igazg., Honero, Bereg-m. Kaufmann Béla portás, Bpest. Kazacsay f Árpád [plébános, Pozsony. Kádár Erzsi tanítónő, Kálóz. Kádár József tanitó, Kelebia. Kállay Gyula főispáni titkár, Nagykároly. Kálmán István adóellenőr, Temesvár. Kántor Lajos ref. kántortanító, Nagyvarsány. Káringetz Juliska áll. tanítónő, Budafalva. Károly János anyakkönyvvez. helyettes, Eger. Kecskés János kéményseprő mester, Csatálya,Bács-B.-m. Dr. Kele József vm. főügyész, Szolnok. Kelemen Kálmán árv. elnök, Szeged. Kelemen Mihály tanitó, Kun­ágota. Kelemenné Zathureczky Berta vm. tiszti főügyész neje, Sepsiszentgyörgy. Dr. Keller Gyula orv., Szatmár. Keller Imre tanár, Besztercze­bánya. Kellner Albert, Budapest. Keller Béla lókeresk., Bpest. Keller Márton közs. jegyző, Temesvár. Dr Kemenes Aladár ügyvéd, Sopron. Kemény Endre p. ü. számell., Szekszárd. Kemény Géza kir. iparfelügy., Pozsony. Dr. Kemény Imre főispáni titk., Esztergom. Kemény Kálmán urad. intéző, Szaniszló. Kemény Samu keresk., Kapos­vár. 1 Kemény Simonné máv. főmér­nök neje, Zombor. Kende Mór üzletvez., Wien. Dr. Kenéz Kálmán kórházi főorvos, Nagyvárad. Kengyel János tanár, Szeged. Dr. Kenessey Móricz kir. köz­jegyző, Veszprém. Kepes Jakab szalmatokgyáros, Berettyóújfalu Kepessy Béla polg. isk. tanár, Fiume. Kerey Károly fölmérő, Salgó­tarján. Kerekes Ferencz őrmester, Temesvár. Kerepeczky Mihály árv. ülnök, Temesvár. Kerla József jzö, Karátsonyi­Liget. Kern Ervin segéd-jegyző, Ó Telek, Torontál-m. Kerner István operaházi kar­nagy, Budapest. Kerner Zoltán igazg., Budapest. Kertay Kató tisztv., Fiume.

Next

/
Oldalképek
Tartalom