Kéry Gyula: Petőfi könyvtár 1. Friss nyomon (1908)

Mednyánszky Berta

Mednyánszky Berta 67 irt, s melyek utolérhetetlen szépségben állnak irodalmunkban. Mednyánszky Berta később szlavniczai Sándor Lajos trencsérvármegyei földbirtokoshoz ment nőül E házasságból három fiu és három leány született, de valamennyien elhaltak. Mednyánszky Berta férje halála után még egy ideig a Sándor család ősi fészkében, a trencsénmegyei Szlavniczán tartóz­kodott, a honnan 1901-ben Pozsonyba költözött és ott teljes visszavonultságban élt fegifjabb fia özvegyének: Kubinyi Valéria, Kubinyi György volt országos képviselő leányának közelében 1902 február 22-ig, amikor 79 éves korában örökre lehunyta égszínkék szemeit. 1901 karácsony havában meglátogattam őt Pozsonyban. Az ezüsthajú matróna a Konvent-utcza 4-ik számú házának első emeletén lakott. Mikor szobájába léptem, meglepetve álltam meg előtte. Karcsú termete, egyenes testtartása, élénk mozdulata olyan volt, mint akár egy fiatal leányé, s még a nagy idő barázdái se tudták eltüntetni arczárói egykori szépségének nyomait. Körülötte apró unokái ugrándoztak, s a leg­apróbb unoka szeretettel simogatá kicsi kezével a nagymama szép, fehér haját. — Lássa — szólt hozzám mosolyogva — minő öreg nagymama lett abból a leányból, akihez egykoron Petőfi a „Szerelem gyöngyei"-t irta. Ilyen az élet sora: a tavasz elszáll, jő helyébe a tél! . . . 5*

Next

/
Oldalképek
Tartalom